MCO- MOR Nastavni plan na temu "Izgradnja modernih i djelotvornih sistema inspekcije rada"