Penzione reforme u Srbiji iz međunarodnog i regionalnog aspekta

Izveštaj sa Konferencije o penzionim reformama u Srbiji 24-25. septembar 2009, Beograd