Пенсійна система України на роздоріжжі: ключові рекомендації щодо політики в сфері пенсійного забезпечення з нещодавнього звіту МОП

У 2017 році уряд України провів пенсійну реформу, результатом якої стало підвищення рівня пенсійних виплат, але й суттєве обмеження майбутніх пенсій. Після трьох років впровадження реформи настав час оцінити вплив змін та визначити наступні кроки для вирішення питання про майбутнє пенсійної системи України. Крім того, новообраний уряд планує запровадити другий рівень пенсійного забезпечення на основі індивідуальних рахунків, що управлятимуться недержавними пенсійними фондами.

News | 21 February 2020
Нещодавній звіт МОП  Публікація «Майбутнє пенсійної системи України: адекватність, охоплення та стійкість» містить глибинний аналіз нинішньої пенсійної системи України, рекомендації щодо політики, що стосуються забезпечення адекватності, охоплення та стійкості, а також чітку пропозицію щодо запланованого процесу приватизації пенсій. Тут ми наводимо чотири ключові меседжі МОП.

Рекомендація 1: Рівень  пенсій та мінімальні гарантії слід покращити

Аналіз показує, що діюча формула розрахунку пенсій не забезпечує рівень виплат, передбачених Конвенцією № 102, яку Україна ратифікувала у 2016 році. Аби забезпечити ставку страхових пенсій на рівні щонайменше 40 відсотків після 30 років внесків, як це передбачено Конвенцією № 102, формулу розрахунку пенсій слід збільшити.

Для працівників з низьким рівнем доходу пенсії за діючою пенсійною формулою розрахунку не досягають національних показників бідності. Для зміцнення мінімальних гарантій, право на повну гарантію мінімальної пенсії має бути надано особам, які мають менший страховий стаж, а також рівноцінний захист мінімальних пенсій протягом всього періоду після виходу на пенсії.

Рекомендація 2: Важливо розширити охоплення пенсійної системи

На даний час лише 36 відсотків населення України працездатного віку у віці 15-64 років сплачують внески до державної пенсійної системи. Низький рівень охоплення в  довгостроковій перспективі матиме наслідком те, що більше 60 відсотків людей похилого віку не матимуть права на страхову пенсію.

Необхідно вжити невідкладних заходів для збільшення участі населення в робочій силі та рівня формальної зайнятості (зокрема, молоді та жінок), розширення ефективного охоплення всіх видів трудових договорів, а також покращення стану виконання вимог законодавства щодо звітування про економічну діяльність та сплати внесків.

Рекомендація 3: Зацікавлені сторони повинні узгодити заходи щодо покращення стійкості пенсійної системи

З 2016 року надходження до Пенсійного фонду значно скоротилися через суттєве зниження розміру єдиного соціального внеску. У результаті понад 40 відсотків загальних видатків Пенсійного фонду фінансується за рахунок державного бюджету. Загальна сума перерахувань з державного бюджету до державного Пенсійного фонду у 2018 р. склала 4,2 відсотка ВВП, третину з якої було витрачено на покриття дефіциту Фонду.

З метою поліпшення стійкості пенсійної системи у довгостроковій перспективі, зацікавлені сторони повинні обговорити широке коло альтернативних політичних заходів та ухвалити раціональні рішення на основі національного тристороннього діалогу.

Рекомендація 4: Україні слід діяти обережно у питанні запровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи

У 2018 р. український уряд розробив законопроект про запровадження обов’язкового накопичувального рівня пенсійного забезпечення (так звана пенсійна система «другого рівня») як частини української системи пенсійного забезпечення.

На основі аналізу в нинішніх умовах в Україні не рекомендується запровадження пенсійної системи другого рівня.

* * *

Перед Україною стоїть проблема недостатнього охоплення соціальним забезпеченням, що спричинене неадекватним забезпеченням доходами зростаючої частки населення. Для того, щоб рухатись вперед та створювати перспективи для відповідної та стійкої пенсійної системи, необхідно, щоб усі ключові зацікавлені сторони – уряд, профспілки та роботодавці – обговорили та прийняли рішення стосовно майбутнього пенсійної системи в Україні. МОП готова надавати в цьому постійну технічну допомогу.