Nieuw IAO-rapport

Toegang tot bescherming en rechtsmiddelen voor slachtoffers van mensenhandel gericht op arbeidsuitbuiting in België en Nederland - Belangrijkste bevindingen

Deze onderzoekssamenvatting is gebaseerd op een uitgebreide studie over de toegang tot bescherming en rechtsmiddelen voor slachtoffers van mensenhandel in België en Nederland en focust op de belangrijkste bevindingen, goede praktijken en actiepunten die uit de studie naar voren komen.