Child labour and human trafficking

Top DJ duo NERVO lanceert track om aandacht te vragen voor kinderarbeid en mensenhandel

In de aanloop naar de Werelddag tegen Mensenhandel heeft het vrouwelijke top-DJ-duo NERVO de handen in elkaar geslagen met de Internationale Arbeidsorganisatie en Hopeland, een NGO voor kinderen, om op te roepen tot actie ter bestrijding van kinderarbeid en mensenhandel.

Persbericht | 5 juli 2022
Genève/New York (IAO Nieuws/Hopeland) - De top-DJ tweelingzussen Liv en Mim Nervo hebben een nieuwe track geschreven - die werd gelanceerd tijdens hun optreden op het hoofdpodium van het dansmuziekfestival Tomorrowland in België - om de kwetsbaarheid van kinderen, kinderarbeid en mensenhandel onder de aandacht te brengen.

De lancering van de track, gecomponeerd door NERVO in het kader van een samenwerking met Hopeland en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), valt samen met de Werelddag tegen Mensenhandel op 30 juli. De track zal later dit jaar officieel worden uitgebracht.

NERVO's optredens tijdens de drie weekends van Tomorrowland zullen de aandacht vestigen op deze urgente problemen, zodat meer mensen actie ondernemen om een einde te maken aan kinderarbeid en mensenhandel wereldwijd.


Nadat we meer te weten waren gekomen over de problemen door ons werk met Hopeland, besloten we dat we een plaat gingen maken, doen waar we het beste in zijn, om de ogen van mensen te openen voor zo'n wereldwijd probleem."

zegt Mim Nervo

Het eerste wat we kunnen doen is bewustzijn creëren en de juiste organisaties steunen, zodat we gezinnen kunnen ondersteunen, kinderen terug op de schoolbanken krijgen en de cyclus van armoede en kwetsbaarheid te doorbreken,"

voegt Liv Nervo toe.
Vandaag de dag zijn er wereldwijd meer dan 160 miljoen kinderen die kinderarbeid verrichten, 79 miljoen kinderen die gevaarlijk werk verrichten en 10 miljoen kinderen die in moderne slavernij leven. De COVID-19-pandemie en de toename van de armoede hebben de inspanningen om deze aantallen terug te dringen, belemmerd.

"Bewustmaking van de problemen en begrip voor de noodzakelijke actie zijn zo belangrijk, en daarom zijn we blij met de passie en het engagement van NERVO. We weten wat werkt en dat is sociale bescherming om gezinnen te ondersteunen en armoede aan te pakken, fatsoenlijk werk en een eerlijk loon voor ouders, en toegang tot onderwijs voor alle kinderen," aldus Lieve Verboven, directeur van het IAO-kantoor in Brussel.


Regeringen hebben toegezegd armoede te bestrijden en kinderarbeid te beëindigen tegen 2025 als onderdeel van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling. Deze verbintenissen werden opnieuw bevestigd op de Wereld Conferentie over de uitbanning van kinderarbeid in 2022 als onderdeel van de Verklaring van Durban.

"De cijfers over kinderarbeid zijn overweldigend, maar het is een verhaal van individuele kinderlevens die van hun potentieel worden beroofd. Het kan echter ook een verhaal van hoop zijn. We kunnen de situatie van gezinnen en het leven van kinderen ten goede veranderen. Door gezinnen te steunen, kunnen kinderarbeid en kinderhandel worden uitgebannen. Onderwijs voor alle kinderen is mogelijk. Het vergt actie van ons allemaal - dat is waarom Hopeland zijn platform gebruikt om mensen te sensibiliseren over deze zaak en waarom de betrokkenheid van NERVO een enorme boost is voor onze inspanningen," aldus Nick Evans, CEO en mede-oprichter van Hopeland en Deborra-lee Furness, mede-oprichter van Hopeland.

NERVO zal de track opnieuw spelen tijdens hun laatste optreden op het Tomorrowland festival op zondag 31 juli.

Voor interviews en concertbeelden kunt u contact opnemen met:


Hopeland pioniert met innovatieve oplossingen en bouwt nieuwe partnerschappen op om gezins te voorkomen, kinderen te herenigen die gescheiden zijn van hun families en een beweging te mobiliseren van families om kinderen te steunen die opgroeien buiten de zorg van hun familie.

De Internationale Arbeidsorganisatie is het agentschap van de Verenigde Naties voor de wereld van het werk. Wij brengen regeringen, werkgevers en werknemers samen om een mensgerichte aanpak voor de toekomst van werk te bevorderen door het ondersteunen van werkgelegenheidscreatie, rechten op het werk, sociale bescherming en sociale dialoog.