World Employment and Social Outlook – Trends 2017

Wereldwijde werkloosheid zal stijgen met 3,4 miljoen in 2017, voorspelt de IAO

De economische groei blijft teleurstellen en het gebrek aan waardige jobs tekent zich verder af.

Persbericht | 12 januari 2017
GENEVE/BRUSSEL (IAO Nieuws) – Het wereldwijde werkloosheidscijfer zal lichtjes stijgen van 5,7% tot 5,8% in 2017, voorspelt een nieuw rapport van de IAO (tabel 1). Er zullen naar verwachting wereldwijd 3,4 miljoen meer mensen werkloos zijn.

In 2017 zullen iets meer dan 201 miljoen mensen werkloos zijn, en daar zullen nog eens 2,7 miljoen mensen bijkomen in 2018, volgens het IAO rapport World Employment and Social Outlook – Trends 2017. Dit komt omdat de beroepsbevolking sneller aangroeit dan dat er jobs gecreëerd worden.

In Noord- Zuid- en West-Europa blijft het werkloosheidscijfer hoog, en belangrijke dalingen van dit cijfer worden slechts in een paar landen verwacht, m.i.v. Kroatië, Ierland, Nederland, Portugal en Spanje.

Tabel 1. Werkloosheid, kwetsbaar werk en armoede onder werkenden – trends en prognoses, 2016–18
Note: Figures for 2017 and 2018 are projections. The working poverty rate is defined as the share of employed population in extreme or moderate poverty, i.e. with per capita income or consumption of less than US$3.10 per day.
* World aggregates for working poverty exclude developed countries.


Source: ILO’s Trends Econometric Models, November 2016.
In 2017 zou de werkloosheid moeten dalen tot 6,2% in de ontwikkelde landen, maar het ritme vertraagt en er zijn tekenen van structurele werkloosheid. In Europa en Noord-Amerika blijft de langdurige werkloosheid hardnekkig hoog vergeleken met het niveau van voor de crisis, en in Europa blijft ze toenemen, ondanks een terugval van de werkloosheidscijfers.

In de EU-28 waren tijdens het tweede kwartaal van 2016 47,8% van de werklozen al een jaar of langer op zoek naar een job, een stijging ten opzichte van 44,5% tijdens hetzelfde kwartaal in 2012. Meer dan twee derde van deze groep – in totaal 6 miljoen mensen – waren al sinds meer dan twee jaar werkloos.

“We worden geconfronteerd met twee uitdagingen: we moeten de schade die de wereldwijde economische en sociale crisis veroorzaakt heeft, beperken, en kwaliteitsjobs creëren voor de tientallen miljoenen mensen die elk jaar op de arbeidsmarkt komen,” zei IAO Directeur-Generaal Guy Ryder.

“De economische groei blijft teleurstellen en is ondermaats, zowel wat betreft het niveau als de mate van inclusie. Dit doet het ergste vermoeden voor de wereldeconomie en haar vermogen om voldoende banen te creëren, laat staan kwaliteitsbanen. Frequente kwetsbare tewerkstelling, gecombineerd met een duidelijk gebrek aan vooruitgang in de kwaliteit van jobs – zelfs in landen met verbeterende geäggregeerde cijfers – zijn alarmerend. We moeten ervoor zorgen dat de vruchten van groei gedeeld worden op een inclusieve manier,” voegde hij toe.

Het rapport voorspelt dat kwetsbare tewerkstellingsvormen meer dan 42% van de totale tewerkstelling zullen uitmaken (1,4 miljard mensen zullen hierin zijn tewerkgesteld in 2017). Het gaat bijvoorbeeld om personen in het gezin die meehelpen of personen die voor eigen rekening werken.

“Bijna één op de twee werknemers in de groeilanden, en meer dan vier op de vijf werknemers in ontwikkelingslanden, doen dit type van werk,” zei Steven Tobin, Senior Economist bij de IAO en hoofdauteur van het rapport.

Gebrek aan waardig werk vormt de basis voor sociaal ongenoegen en de bereidheid om te migreren

Het rapport stipt verder aan dat de daling in armoede onder werkenden vertraagt, wat de bestrijding van armoede, één van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, in het gedrang brengt. Verwacht wordt dat het aantal werknemers die minder van 3,1 dollar per dag verdienen, nog zal stijgen tot 5 miljoen in de ontwikkelingslanden tijdens de komende twee jaar.

Het rapport waarschuwt dat de algemene onzekerheid en het gebrek aan waardige jobs de basis vormen voor sociale onrust en migratie in verschillende delen van de wereld.

Tussen 2009 en 2016 nam de bereidheid van de beroepsbevolking om te migreren naar het buitenland in bijna alle regio’s toe, met uitzondering van Zuid-Azië, Zuid-Oostelijk Azië en het Stille Oceaangebied. De grootste stijging deed zich voor in Latijns-Amerika, het Caraïbisch gebied en de Arabische Staten.

Oproep tot internationale samenwerking

De auteurs doen een aantal beleidsaanbevelingen. Een gecoördineerde inspanning die leidt tot een fiscale stimulus en een toename van de publieke investeringen die rekening houdt met de fiscale ruimte van elk land, zou de wereldwijde economie onmiddellijk een duw geven, en de wereldwijde werkloosheid doen afnemen met bijna 2 miljoen in 2018 ten opzichte van de prognoses.

Dergelijke inspanningen moeten wel gepaard gaan met internationale samenwerking.

“Het geven van een boost aan de economische groei op een billijke en inclusieve manier, vereist een beleidsaanpak die de onderliggende oorzaken van stagnatie, zoals inkomensongelijkheid, aanpakt, rekening houdend met de bijzonderheden van elk land,” zei mijnheer Tobin.