IAO waarschuwt voor ‘Verloren Generatie’

Op 22 mei 2012, vlak voor de informele Europese top over groei van 23 mei 2012, lanceert de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) het rapport “Mondiale werkgelegenheidstrends voor jongeren 2012". In dat rapport zegt de IAO dat de jeugdwerkloosheidscrisis aanhoudt.

Persbericht | 22 mei 2012

Hoofdpunten

 • Op 22 mei 2012, vlak voor de informele Europese top over groei van 23 mei 2012, lanceert de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) het rapport “Mondiale werkgelegenheidstrends voor jongeren 2012". In dat rapport zegt de IAO dat de jeugdwerkloosheidscrisis aanhoudt.
 • De wereldwijde jeugdwerkloosheid blijft in 2012 op een crisis-niveau van 12,7% staan, en zal volgens de verwachtingen niet dalen voor 2016.
 • In de ontwikkelde economieën en de Europese Unie is de situatie zelfs nog erger dan de 18% jeugdwerkloosheid die de cijfers voor 2012 voorspellen. Dat is het gevolg van een massale “drop-out” van jongeren uit het beroepsleven.
 • Vele jongeren raken ontmoedigd door de hoge werkloosheid en besluiten hun zoektocht naar een baan te staken of langer in het onderwijssysteem te blijven. Als gevolg van de economische crisis in de EU hebben ongeveer 2 miljoen jongeren zich teruggetrokken uit de arbeidsmarkt.
 • De jongeren die niet werken en ook geen onderwijs of opleiding volgen (“NEET” - neither in employment nor in education or training), vormen een bijzondere groep. In de EU steeg het aantal “NEET”- jongeren met 1,9 procentpunt ten opzichte van het niveau van voor de crisis (10,9%). En het staat momenteel op meer dan 15% in Bulgarije, Italië, Ierland, Letland, Roemenië en Spanje.
 • Het IAO-rapport formuleert ook aanbevelingen voor een jeugdwerkgelegenheidsbeleid:
 • - De jeugdwerkgelegenheidscrisis kan alleen maar bedwongen worden als zowel het macro-economische- als het groeibeleid zich richten op het scheppen van werkgelegenheid voor een duurzaam banenherstel, en het investeren in jongerentewerkstelling. Voor een snel herstel van de jeugdwerkgelegenheid voorspelt het huidige besparingsbeleid dus niet veel goeds.
 • - Maatregelen voor een actief arbeidsmarktbeleid kunnen worden aangepast aan specifieke noden van landen en regio’s. Het is hierbij belangrijk dat belemmeringen voor de groei van werkgelegenheid weggenomen worden en dat de focus van het technische en het beroepsonderwijs erop gericht is om zo goed mogelijk aan te sluiten op de noden van bedrijven en de arbeidsmarkt. Ook het stimuleren van ondernemerschap is een belangrijk aandachtspunt.
 • - Waardig werk voor jongeren gaat niet alleen om het scheppen van werkgelegenheid, maar ook over het verbeteren van de kwaliteit van werk, zo stelt de IAO. Vandaar dat respect voor arbeidsnormen en het ontwikkelen van een adequate sociale bescherming voor jongeren zeer belangrijke punten zijn.
 • - Even belangrijk, tot slot, is het tot stand brengen van samenwerkingen tussen regeringen, werkgeversorganisaties, vakbonden en andere organisaties om het realiseren van waardige werkgelegenheid voor jongeren concreet te maken.

Persbericht (Engels)


GENEVA (ILO News) – The global youth unemployment rate for 2012 remains stuck at crisis peak levels and is not expected to come down until at least 2016, says the International Labour Organization (ILO) in its Global Employment Trends for Youth 2012 report (www.ilo.org/getyouth).

Projections show 12.7 per cent of the global youth labour force will be unemployed this year, unchanged from the peak of the crisis in 2009, and slightly up from last year’s 12.6 per cent, the report says.

The rate would even be higher if one takes into account those who - often discouraged by the lack of prospects - give up or postpone looking for a job. The adjusted rate would put the global youth unemployment rate at 13.6 per cent in 2011.

In terms of global numbers, there will be nearly 75 million unemployed youth aged 15 to 24 in 2012, an increase of nearly 4 million since 2007.

The youth unemployment crisis can be beaten if job creation for young people becomes a priority in policy-making and private sector investment picks up significantly. "

Further pressure on unemployment rates is expected when those extending their stay in the education system because of limited job prospects eventually enter the labour market.

“The youth unemployment crisis can be beaten but only if job creation for young people becomes a key priority in policy-making and private sector investment picks up significantly”, said Executive Director of the ILO Employment Sector, José Manuel Salazar-Xirinachs.

“This includes measures such as offering tax and other incentives to enterprises who hire young people, efforts to reduce the skills mismatch among youth, entrepreneurship programmes that integrate skills training, mentoring and access to capital, and the improvement of social protection for the young”, he added.

What about the regions?


Even though some regions have recovered from the economic crisis, or at least mitigated its impact, all face major youth employment challenges.

 • In developed economies the situation is even worse than suggested by the 18 per cent youth unemployment rate projected for this year, due to a massive drop-out from the labour force.
 • In the CIS, Central and South-Eastern Europe region, the youth unemployment rate dropped slightly to 17.6 per cent in 2011. In contrast with the developed economies, youth participation rates appear to have increased due to the economic crisis in this region, which is likely to be partly poverty-driven.
 • In North Africa, youth unemployment rose by 5 percentage points following the Arab Spring, leaving 27.9 per cent of young people jobless in 2011. In the Middle East the rate was of 26.5 per cent.
 • In Latin America and the Caribbean the youth unemployment rate rose sharply during the economic crisis, from 13.7 per cent in 2008 to 15.6 in 2009. It decreased to 14.3 per cent in 2011, but no further improvement is expected in the medium term.
 • In Sub-Saharan Africa, the rate, at 11.5 per cent in 2011, has been fairly stable since 2005.
 • In South-East Asia and the Pacific it was 13.5 per cent in 2011, a 0.7 percentage point drop from the 2008 level.
 • Even in East Asia, perhaps the most economically dynamic region, the unemployment rate was 2.8 times higher for young people than for adults.

Other key findings include:

 • Globally and in most regions, the crisis had a stronger impact on youth unemployment rates among women than men. The difference was particularly strong in North Africa, while in developed economies, the impact was stronger for young men.
 • Many young people are trapped in low-productivity, temporary or other types of work that don’t pave the way for better jobs. In developed economies, youth are increasingly employed in temporary and part-time jobs while in the developing world many perform unpaid work supporting informal family businesses or farms.
 • Young people who are neither in employment nor in education have become a serious concern, particularly in developed economies. This group often constitutes at least 10 per cent of young people, and has grown rapidly in many developed countries.

The Global Employment Trends for Youth 2012 is published ahead of the May 23-25 global Youth Employment Forum (see: www.ilo.org/yef) that will bring together 100 young people involved in the promotion of decent work for youth. The issue also features prominently on the agenda for the ILO’s annual International Labour Conference in June.