Raad van Bestuur Internationale Arbeidsorganisatie herdenkt slachtoffers busongeval

Bij de start van de 313de sessie van de Raad van Bestuur van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) hebben alle leden een minuut stilte gehouden ter herdenking van de slachtoffers van het tragische busongeval in Sierre, Zwitserland.

Persbericht | 19 maart 2012

Maandag 19 maart 2012

De Raad van Bestuur van de IAO, met hoofdkwartier in Genève, startte haar 313de sessie. Voor de start hebben de vertegenwoordigers van regeringen, werkgevers en werknemers een minuut stilte in acht genomen om de 28 Belgische, Duitse, Nederlandse en Poolse slachtoffers – onder wie 22 schoolkinderen – van het tragische busongeval in het Zwitserse Sierre te herdenken.

Luc Cortebeeck, vicevoorzitter van de Raad van Bestuur en vertegenwoordiger van de werknemers, las een verklaring voor als blijk van respect voor alle betrokkenen. De werkgeversvertegenwoordiger uitte zijn solidariteit in naam van zijn groep en steunde de vraag om een minuut stilte te houden. De vertegenwoordigster van de Belgische regering bedankte de Zwitserse autoriteiten voor hun efficiënte hulp en de verschillende permanente vertegenwoordigingen in Genève voor hun uitingen van medeleven.

De 313de sessie van de IAO Raad van Bestuur zal ook het proces opstarten voor het aanduiden van de volgende directeur-generaal van de IAO. De lijst met kandidaten voor deze functie staat op de IAO website. Andere onderwerpen op de agenda van de Raad van Bestuur zijn de situatie in Myanmar op het vlak van gedwongen arbeid en vrijheid van vereniging, de voorbereidingen voor de Rio+20 Top in juni 2012 en de discussie over de rol die de IAO moet opnemen in de strijd tegen de hernieuwde financiële, economische en sociale crisis.

De IAO Raad van Bestuur bestaat uit 28 regeringsleden, 14 leden van werkgevers en 14 leden van werknemers. De Raad van Bestuur komt drie keer per jaar samen en functioneert als de uitvoerende raad van de IAO die de beleidsbeslissingen neemt.

Voor meer informatie, contacteer IAO-Brussel, ilo-brussels-press@ilo.org, +32 (0)2.736.59.42 of communicatieassistente Barbara Janssens +32 (0) 484.91.55.59.