Evenementen

April 2012

 1. Conferentie van de Vlaamse regering, SERV en ILO over groene banen, Brussel, 23 april 2012

  23 april 2012

  De Vlaamse regering en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) hebben een langdurige samenwerking, die door de jaren heen is uitgegroeid tot een volwaardig partnerschap. In het kader van deze samenwerking organiseren de Vlaamse regering, de IAO en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) een conferentie over hoe de overgang naar groene economie te maken en tegelijk de sociale integratie en de kwaliteit van werkgelegenheid voor allen te garanderen. Deze conferentie bouwt verder op de inzichten van het Vlaams Stakeholderoverleg Rio +20 op 3 oktober 2011.

 2. Opleidingssessie "Het identificeren en onderzoeken van gedwongen arbeid en mensenhandel"

  16 - 20 april 2012

  Georganiseerd door het Internationaal Trainingscentrum (ITC) van de IAO in Turijn.

Maart 2012

 1. Raadpleging van het IAB in Brussel over "Waardig werk voor jongeren - de EU dimensie"

  16 maart 2012

  In Brussel vond op 16 maart een Consultatie "Waardig Werk voor jongeren - de EU dimensie" plaats. Deze werd georganiseerd door het IAB in samenwerking met het EESC. De Consultatie kadert in de voorbereidingen voor de Internationale Arbeidsconferentie (IAC) van juni 2012. Op de agenda van de IAC staat een discussie over jongerenwerkgelegenheid. In maart 2012 organiseert de IAO daarom wereldwijd 45 jongerenevenementen en -consultaties. De resultaten van de Raadpleging in Brussel kunnen als basis dienen voor de debatten tijdens de IAC en het Wereldwijde IAO-Jongerenforum dat vlak voor de IAC in Genève plaatsvindt, van 23 tot 25 mei 2012.

 2. Lunch-sessie van het OSE: "Is the European Governance of the Crisis consistent with International Labour Standards?"

  15 maart 2012

  Met IAO-Brussel directeur Rudi Delarue en Georges Dassis, Voorzitter Werknemersgroep van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC).

Oktober 2011

 1. Dag van de Verenigde Naties in Brussel

  23 oktober 2011

  Naar aanleiding van de Dag van de Verenigde Naties die de oprichting van de VN herdenkt, organiseert de VN in Brussel een informatiedorp op de Grote Markt en reflectiebijeenkomst in het Brusselse Stadhuis.

 2. Boekvoorstelling "Internationale handel en werk - van mythes naar feiten"

  21 oktober 2011 - 31 januari 2012

  Boekvoorstelling georganiseerd door het IAB en de Europese Commissie - directoraat-generaal Ontwikkeling en Samenwerking EuropeAid.

 3. IAB Brainstormconferentie “Naar een sociaal, jobsgericht en competitief Europa – uitdagingen voor Europa en Centraal-Azië, uitdagingen voor de IAO”

  3 - 4 oktober 2011

  Conferentie georganiseerd door het IAB Regionaal Bureau voor Europa en Centraal-Azië en het Internationaal Instituut voor Arbeidsstudies van het IAB.

Juli 2011

 1. Conferentie "Preventie en vervolging van mensenhandel voor arbeidsuitbuiting"

  7 juli 2011

  Georganiseerd door de Europese Commissie - DG EuropeAid Ontwikkeling en Samenwerking en het IAB.