Congres "100 jaar International Labour Organization"

De Universiteit Leiden en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vieren op 7 februari het 100-jarig bestaan van de IAO.

Op 7 februari 2019 viert de Universiteit Leiden in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het 100-jarig bestaan van de IAO. Het centrale thema van deze viering is de “Future of Work”, en wat de mogelijke gevolgen zijn van de veranderende wereld van werk voor de IAO en haar toezichtsystemen. Verschillende sprekers zullen deze dag hun visie op dit onderwerp delen. Meer informatie vindt u hier

Livestream

U kunt de conferentie volgen via livestream: https://streams.nfgd.nl/klein-auditorium-100-jaar-ilo
Paswoord: ILO100

Programma

 • 13.30 Inloop
 • 14.00 - 14.05 Welkom door dagvoorzitter Paul van der Heijden
 • 14.05 - 14.20 Wouter Koolmees
 • 14.20 – 14.40 Guy Ryder
 • 14.40 – 14.55 Catelene Passchier
 • 14:55 – 15:10 Ton Schoenmaeckers
 • 15.10 – 15.25 Discussie met de zaal
 • 15.25 – 15.45 Pauze
 • 15.45 – 16.00 Klara Boonstra
 • 16.00 – 16.15 Paul van der Heijden
 • 16.15 – 16.30 Reactie op de sprekers door Alette van Leur
 • 16.30 – 16.40 Afsluiting
 • 16.40 – 17.30 Receptie 

Sprekers

Wouter Koolmees
Wouter Koolmees is namens D66 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voordat Koolmees minister werd in het kabinet Rutte-III had Koolmees verschillende functies binnen het ministerie van financiën.

Guy Ryder
Guy Ryder is directeur-generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). In de jaren ’90 was Ryder ook al werkzaam voor de IAO, toen als secretaris van het werknemersbureau van de IAO. Hierna maakte Ryder een uitstap naar de Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen (IVVV). In 2010 ging Ryder terug naar de IAO, waar hij sinds 2012 directeur-generaal is.

Catelene Passchier
Catelene Passchier is sinds juni 2017 voorzitter van de werknemersgeleding van de ILO. Hiervoor was zij werkzaam als vicevoorzitter bij het FNV.

Ton Schoenmaeckers
Ton Schoenmaeckers is voor de lopende periode deputy member van de Governing Body van de ILO namens werkgevers. Hij was jaren lang lid van het bestuur van de Stichting van de Arbeid en lid van diverse SER Commissies. Hij was lid van het MT van MKB-Nederland en tot 2016 gaf hij een aantal jaren leiding aan het team sociale zaken van VNO-NCW en MKB-Nederland Sinds die tijd houdt hij zich bezig met internationale sociale zaken. Zo is hij onder meer co-chair van de Commissie Sociale Zaken van Business at OECD, de werkgeversvertegenwoordiging bij de OECD en lid van het raadgevend Comité voor het vrij verkeer van werknemers van de EU.

Klara Boonstra
Klara Boonstra is werkzaam als hoogleraar internationaal arbeidsrecht op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarnaast is zij directeur van de Wiardi Beckman Stichting, een wetenschappelijk bureau voor sociaal-democraten.

Paul van der Heijden
Paul Van der Heijden is hoogleraar internationaal arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden. Daarvoor is Van der Heijden werkzaam geweest als rechter en rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam en later Universiteit Leiden. Van der Heijden war gedurende 15 jaar (2002-2017) onafhankelijk voorzitter van de ILO Governing Body Committee on Freedom of Association (CFA).