De toekomst van de arbeid

Deze denkoefening over de toekomst van de arbeid vormt de eerste fase van een tripartiete Belgische bijdrage aan het eeuwfeest van de IAO. We nodigen u uit om deze data in uw agenda te blokkeren.

In 2019 viert de IAO haar eeuwfeest. Met het oog op de voorbereiding van dit evenement heeft de directeur-generaal van het Internationaal Arbeidsbureau aan de Internationale Arbeidsconferentie van juni 2015 een verslag voorgelegd, getiteld “De toekomst van de arbeid".

Dit verslag brengt een aantal aandachtspunten in kaart i.v.m. de toekomst en de evolutie van de arbeidsbetrekkingen in een arbeidswereld die noodgedwongen en in een razend tempo verandert.

Er werd een oproep gelanceerd aan de Lidstaten om deel te nemen aan en bij te dragen tot een denkoefening over de toekomst van de arbeid. De sociale partners, de academische wereld en het Internationaal Arbeidsbureau zullen nauw worden betrokken bij wat de eerste fase wordt van een tripartiete Belgische bijdrage aan het eeuwfeest van de IAO.

Het seminarie is opgebouwd rond vier veranderingen die een rechtstreekse impact op de arbeid hebben, namelijk:
  • De impact van de financialisering op de productiemethodes en de distributieketen;
  • De transformatie van de arbeid in de algoritmewereld;
  • De opkomst van de prestatiemaatschappij;
  • Ten slotte moet in deze veranderende context aandacht worden besteed aan de rol en de toekomst van de normen in de nieuwe arbeidsvormen.
Mijnheer Guy Ryder, IAO directeur-generaal, en mijnheer Kris Peeters, Minister van Werk, zullen de werkzaamheden openen.

Alle thema’s zullen worden toegelicht door gastsprekers uit de academische wereld, de IAO, de werknemers- en werkgeversorganisaties.

In aansluiting op elk thema volgt een debat met alle deelnemers.