Sociale bescherming post-2015

Conferentie over sociale bescherming in de post-2015 VN agenda

In het kader van het belang dat België geeft aan sociale bescherming in de post-2015 VN onderhandelingen, organiseert de Belgische Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid op 27 april 2015, in samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie, een conferentie over het thema "Sociale Bescherming in de Post-2015 VN Agenda". Wij nodigen u uit om deze datum alvast te blokkeren in uw agenda.

De conferentie zal een debat op hoog niveau omvatten tussen vertegenwoordigers van zowel ontwikkelings- als ontwikkelde landen, internationale organisaties, academische experten, sociale partners en civiele maatschappij.

Bevestigde sprekers omvatten M. Guy Ryder, Directeur Generaal van de IAO, M. Alexander De Croo, Vice Eerste Minister en Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Mevr. Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Doelstelling

Sociale bescherming is in diverse fora over de post-2015 agenda als een kernprioriteit naar voor gekomen. Het Rapport van de Open Werkgroep voor duurzame ontwikkelingsdoelstellingen reflecteert dit groeiend belang door een specifiek target sociale bescherming op te nemen en naar sociale bescherming te verwijzen onder diverse andere voorgestelde doelstellingen. De belangrijkste doelstelling van deze conferentie is om een duidelijke argumentatie te maken van de belangrijke rol die sociale bescherming kan en zou moeten spelen in de post-2015 agenda. Op basis hiervan zal de conferentie vervolgens, gebaseerd op de principes van universaliteit en de multidimensionale rol van sociale bescherming, bespreken hoe sociale bescherming kan worden geïmplementeerd in en doorheen de post-2015 agenda.

Praktische informatie

  • Simultaanvertaling zal worden voorzien van en naar FR, NL en EN.
  • Plaatsen zijn beperkt. Deelname is enkel op basis van uitnodiging.

Contact:

Frederic VAN PETEGHEM
Policy Advisor International Relations
FPS Social Security – DG Strategy and Research
+32 (0)470 13 07 05
Frederic.vanpeteghem@minsoc.fed.be