IAO directeur-generaal in Nederland

Guy Ryder spreekt op Nederlands SZW congres

De directeur-generaal van de IAO is één van de keynote sprekers of het "SZW Congres 2013", dat georganiseerd wordt door het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 25 maart 2013.

Het SZW Congres 2013 is een platform voor circa 700 bestuurders, beslissers en opinieleiders van bedrijfsleven en sociale partners, openbaar bestuur en sociale zekerheid, maatschappelijke organisaties, onderwijs en wetenschap.

"Arbeidsverhoudingen in Ontwikkeling"

Door open grenzen en economische dynamiek groeien sommige sectoren en krimpen andere. Hierdoor verandert de Nederlandse werkgelegenheidsstructuur. Ook de Nederlandse arbeidsverhoudingen veranderen snel. Deze omstandigheden vragen om bezinning op de sturing op het gebied van werk en sociale zekerheid in de 21e eeuw.
  • Hoe zorgen we dat werkgevers en werknemers op deze veranderende arbeidsmarkt een goede balans vinden tussen flexibiliteit en zekerheid?
  • Hoe zorgen we dat groepen met een zwakke arbeidsmarktpositie zich op deze arbeidsmarkt kunnen handhaven?
  • Wat kunnen verschillende partijen, individuele bedrijven, sociale partners, onderwijs en overheid, doen om te zorgen dat Nederland klaar is om in te spelen op deze ontwikkelingen?
In het plenaire programma zullen de keynote sprekers, waaronder Guy Ryder, ingaan op deze vragen. In vijftien parallel sessies wordt het thema verder verkend op een aantal terreinen: flexibiliteit en zekerheid; arbeidsmobiliteit binnen Europa; balans tussen generaties; respons van het bedrijfsleven op het tekort aan goed opgeleide vakkrachten.

Guy Ryder zal het in zijn statement hebben over "ILO's role: shaping a better world of work".