Conferentie van de Vlaamse regering, SERV en ILO over groene banen, Brussel, 23 april 2012

De Vlaamse regering en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) hebben een langdurige samenwerking, die door de jaren heen is uitgegroeid tot een volwaardig partnerschap. In het kader van deze samenwerking organiseren de Vlaamse regering, de IAO en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) een conferentie over hoe de overgang naar groene economie te maken en tegelijk de sociale integratie en de kwaliteit van werkgelegenheid voor allen te garanderen. Deze conferentie bouwt verder op de inzichten van het Vlaams Stakeholderoverleg Rio +20 op 3 oktober 2011.