Nieuws

Januari 2023

 1. © xavierarnau 2023

  WESO Trends 2023

  Door economische vertraging kunnen werknemers zich genoodzaakt zien om jobs van lagere kwaliteit aan te nemen

  16 januari 2023

  Volgens het IAO-rapport “World Employment and Social Outlook: Trends 2023” hapert de mondiale werkgelegenheidsgroei en dreigt de druk op waardige arbeidsomstandigheden de sociale rechtvaardigheid te ondermijnen.

 2. © Morsa Images 2023

  Persbericht

  Flexibele werktijden kunnen het evenwicht tussen werk en privéleven, bedrijven en de productiviteit ten goede komen

  6 januari 2023

  Innovatieve werktijdregelingen, zoals diegene die werden ingevoerd tijdens de COVID-19-crisis, kunnen voordelen opleveren voor economieën, bedrijven en werknemers, zoals een hogere productiviteit en een beter evenwicht tussen werk en privéleven.

December 2022

 1. Nieuwsbericht

  Directeur-generaal IAO ontmoet tripartiete leden tijdens eerste bezoek aan België

  1 december 2022

  Tijdens zijn missie naar Brussel ontmoette de directeur-generaal van de IAO de Belgische minister van Economie en Werk, de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid, en de Belgische sociale partners.

 2. © ILO 2023

  Nieuwsbericht

  Directeur-generaal IAO bespreekt bilaterale samenwerking met Europese Commissie

  1 december 2022

  Tijdens zijn eerste officiële bezoek aan Brussel ontmoette de directeur-generaal van de IAO de uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal, de vicevoorzitter voor de bevordering van onze Europese Levenswijze en de EU-commissarissen voor Jobs en Sociale Rechten en voor Internationale Partnerschappen. Ze bespraken de lopende werkzaamheden en prioriteiten.

November 2022

 1. © ILO 2023

  Persbericht

  Stijgende inflatie leidt tot opvallende daling van reële lonen, volgens IAO-rapport

  30 november 2022

  Goed doordachte beleidsmaatregelen zijn dringend nodig te voorkomen dat de armoedekloof, ongelijkheid en sociale onrust toenemen, volgens een IAO-rapport over de lonen wereldwijd.

 2. Nieuwsbericht

  IAO bespreekt de sociaal-economische gevolgen van de pandemie in het Europees Parlement

  14 november 2022

  Tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement deelde de directeur van IAO-Brussel enkele belangrijke lessen van de COVID-19 pandemie en besprak hoe de sociaal-economische gevolgen ervan kunnen worden aangepakt.

 3. Nieuwsbericht

  IAO bespreekt arbeidshervormingen in Qatar tijdens hoorzitting in het Europees Parlement

  14 november 2022

  Tijdens een toespraak voor het Europees Parlement benadrukte de IAO dat de afgelopen 4,5 jaar tastbare vooruitgang is geboekt in Qatar, waaronder de goedkeuring van nieuwe arbeidswetgeving en -beleid. Ook besprak de IAO de uitdagingen die blijven bestaan rond de uitvoering van deze hervormingen.

Oktober 2022

 1. © Bryon Lippincott 2023

  Nieuwsbericht

  Mondiale arbeidsmarkt zal verder verslechteren door aanhoudend conflict in Oekraïne en andere crises

  31 oktober 2022

  Volgens de laatste editie van de IAO-Monitor over de arbeidswereld zullen de werkloosheid en ongelijkheid toenemen omdat meerdere en overlappende economische en politieke crises het herstel van de arbeidsmarkt wereldwijd bedreigen.

 2. Mensenhandel

  IAO deelt standpunten met Belgisch parlement over de verbetering van de wetgeving en beleid omtrent mensenhandel met het oog op arbeidsuitbuiting

  7 oktober 2022

  IAO-Brussel nam deel aan een hoorzitting van het Belgisch parlement over mensenhandel en mensensmokkel en deelde haar standpunten over de bestrijding van mensenhandel met het oog op arbeidsuitbuiting.

 3. © AFP 2023

  Oekraïne crisis

  IAO en EAA bundelen hun krachten om de risico's van zwartwerk, arbeidsuitbuiting en mensenhandel te beperken voor mensen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten.

  4 oktober 2022

  De IAO lanceerde reeds een voorlichtingscampagne over de gevaren van dwangarbeid die 1,2 miljoen vluchtelingen en binnenlandse ontheemden heeft bereikt.