België ratificeert IAO-Verdrag over geweld en intimidatie in de wereld van werk

België wordt het 30ste land ter wereld en het zesde in de Europese Unie dat Verdrag nr. 190 ratificeert.

Nieuwsbericht | 15 juni 2023
Op 13 juni 2023 heeft België de akte van bekrachtiging van het Verdrag betreffende geweld en intimidatie in de wereld van werk van 2019 (nr. 190) neergelegd bij de directeur-generaal van de ILO. Door de akte van bekrachtiging neer te leggen, wordt België het 30ste land ter wereld en de zesde EU-Lidstaat die Verdrag nr. 190 bekrachtigt.

Het Verdrag 190 biedt, samen met Aanbeveling 206, een gemeenschappelijk tripartiet actiekader en een unieke kans om vorm te geven aan een toekomst gebaseerd op sociale rechtvaardigheid en waardig werk. Deze twee instrumenten zijn namelijk essentieel voor het bereiken van de doelen die zijn gesteld in de IAO-Verklaring voor de Toekomst van werk, die in datzelfde jaar is aangenomen, en, meer recentelijk, de doelen die zijn geformuleerd in de Wereldwijde oproep tot actie voor een inclusief, duurzaam, veerkrachtig en een mensgericht herstel na de coronacrisis.

Het verdrag bevestigt dat iedereen het recht heeft op een werkomgeving die vrij is van geweld en intimidatie en geeft de eerste internationaal erkende definitie van geweld en intimidatie op het werk, met inbegrip van geweld en intimidatie op basis van geslacht. De bescherming die het verdrag biedt, geldt voor alle personen op het werk en voor personen die het gezag, de functies of de verantwoordelijkheden van een werkgever uitoefenen. Het omvat de publieke en de privésectoren, de formele en informele economie, en stedelijke en plattelandsgebieden.

Het verdrag verplicht de ratificerende lidstaten om in overleg met representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties een inclusieve, geïntegreerde en gendersensitieve aanpak aan te nemen om geweld en intimidatie te voorkomen en uit te bannen, met inbegrip van bescherming, preventie, toezicht en gepaste rechtsmiddelen, alsook begeleiding, opleiding en bewustmakingsmaatregelen.

Bij de overhandiging van de officiële akte van bekrachtiging tijdens de ceremonie die plaatsvond bij de IAO in Genève, zei vice-eersteminister van België en minister van Economie en Werk, Pierre-Yves Dermagne: "De ongekende crises die we doormaken en de bijzonder ernstige sociale gevolgen daarvan, de aanhoudende ongelijkheden, de technologische veranderingen en de veranderingen in de werkorganisatie vergroten het risico op geweld en intimidatie. De doelstelling om een werkomgeving zonder geweld en intimidatie te creëren is in deze context gevaarlijk, maar essentieel als we onze strijd voor menselijke waardigheid, waardig werk en sociale rechtvaardigheid willen voortzetten. We zullen dit doel bereiken door alle spelers in de wereld van het werk erbij te betrekken en door middel van de sociale dialoog. Het belang van een preventie- en bewustmakingsbeleid, zoals benadrukt in Conventie 190, om geweld en intimidatie op het werk te bestrijden lijkt relevanter dan ooit.

Bij het in ontvangst nemen van de akte van bekrachtiging van Verdrag nr. 190 herinnerde IAO-directeur-generaal Gilbert F. Houngbo aan de belangrijke rol die België heeft gespeeld in de voorbereidende besprekingen over deze kwesties tijdens de vergadering van deskundigen in 2016 en in de bespreking van instrumenten over geweld en intimidatie tijdens de Internationale Arbeidsconferentie in 2018 en 2019. "Door dit Verdrag te ratificeren, bevestigt België zijn vastberaden engagement om een werkomgeving te creëren die vrij is van geweld en intimidatie, gebaseerd op waardigheid, gelijkheid en respect voor iedereen zodat niemand achterblijft." Tot op heden heeft België 114 conventies en 2 protocollen geratificeerd (waarvan er 77 van kracht zijn). Raadpleeg voor meer informatie de NORMLEX-database.