Hoogwaardige werkgelegenheid en sociale zekerheid zijn essentieel om de welvaartsstaat te versterken tegen 2030

Nieuwsbericht | 7 februari 2023
De IAO nam deel aan het Lanceringsevenement van het rapport van de groep op Hoog Niveau over de toekomst van sociale zekerheid en de welvaartsstaat in de EU, georganiseerd door het Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie van de Europese Commissie.

Het eindrapport van de groep op Hoog Niveau schetst een visie over hoe sociale zekerheidssystemen en de welvaartsstaat versterkt kunnen worden om beter in te spelen op huidige en nieuwe uitdagingen, met het oog op 2030. Christina Behrendt, Hoofd van de Sociale Beleidseenheid van het Departement Sociale Zekerheid van de IAO, nam deel aan een panel over Kwaliteitsbanen en gunstige werkomgevingen gedurende de hele levenscyclus.

Zoals het rapport benadrukt, is de kwaliteit van werk, met rechten en sociale zekerheid, van cruciaal belang voor de toekomst van de welvaartsstaat in Europa.

zei mevrouw Behrendt.

Sociale zekerheid maakt deel uit van de jobkwaliteit en zou een zekerheid moeten zijn voor alle werknemers. Toch zien we nog steeds belangrijke lacunes in de dekking van veel werknemers, bijvoorbeeld voor velen in tijdelijk werk, met name degenen met zeer korte-termijncontracten (of zelfs nulurencontracten of incidenteel werk); (onvrijwillige) deeltijdwerkers en zelfstandige werkers.

Ironisch genoeg zijn veel van de eerstelijnswerkers die tijdens de pandemie zijn geprezen, zelf niet goed beschermd. Velen van hen leveren de diensten van de welvaartsstaat, zoals werknemers in de zorgsector, en huishoudelijk werkers en we zien dit ook bij werknemers in de detailhandel en transportsector.

zei Behrendt.

Grotere stappen zijn nodig om adequate sociale zekerheid voor alle werknemers in alle soorten dienstverband te waarborgen. Als twee zijden van dezelfde medaille zijn hoogwaardige werkgelegenheid en sociale zekerheid beide essentieel om uitdagingen aan te gaan en kansen te bevorderen die verband houden met demografische veranderingen, de groene overgang en migratie. Het is belangrijk om toegang tot waardig werk en sociale zekerheid ook voor migranten en vluchtelingen te waarborgen. De IAO benadrukte ook de noodzaak om maatregelen te nemen ter ondersteuning van levenslang leren, de ontwikkeling van vaardigheden en overgangen tijdens de loopbaan en erna.

Europa is ook nauw verbonden met andere delen van de wereld, of het nu gaat om mondiale waardeketens of migratiebeleid, en heeft daarom ook de verantwoordelijkheid om andere landen te ondersteunen bij het bevorderen van hoogwaardige werkgelegenheid en het versterken van hun sociale zekerheidssystemen.

De Global Accelerator voor Jobs en Sociale Zekerheid voor Rechtvaardige Overgangen van de Secretaris-generaal van de VN biedt een belangrijke kans en weerspiegelt een vergelijkbare instelling dan het rapport van de groep op Hoog Niveau. De Accelerator hanteert een geïntegreerde aanpak die zorgt voor sociale zekerheid, de verbetering van zorgdiensten en het aannemen van trajecten naar meer formele werkgelegenheid om de groene en digitale overgang te ondersteunen.

besloot mevrouw Behrendt.