Directeur-generaal IAO bespreekt bilaterale samenwerking met Europese Commissie

Tijdens zijn eerste officiële bezoek aan Brussel ontmoette de directeur-generaal van de IAO de uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal, de vicevoorzitter voor de bevordering van onze Europese Levenswijze en de EU-commissarissen voor Jobs en Sociale Rechten en voor Internationale Partnerschappen. Ze bespraken de lopende werkzaamheden en prioriteiten.

Nieuwsbericht | 1 december 2022
BRUSSEL (IAO-Nieuws) - IAO Directeur-generaal Gilbert F. Houngbo heeft zijn eerste bezoek gebracht aan de Europese Commissie in Brussel sinds zijn aantreden op 1 oktober 2022. Hij had verschillende bilaterale ontmoetingen en besprak zijn visie voor de IAO, met name zijn voorstel om een wereldwijde coalitie voor sociale rechtvaardigheid tot stand te brengen.

Een klimaatneutraal continent worden is de eerste belangrijke ambitie van deze Commissie sinds haar aantreden in 2019.

© IAO
Mijnheer Houngbo en mijnheer Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal, bespraken de resultaten van de COP27 VN-klimaatconferentie en de initiatieven die werden gelanceerd in het Paviljoen voor een Rechtvaardige Overgang, dat de IAO er samen met de Europese Commissie organiseerde. Zij bespraken het belang van een rechtvaardige overgang, industriële transformatie en de ontwikkeling van vaardigheden, waaronder het vaststellen van de nodige vaardigheden voor groene banen. De directeur-generaal benadrukte ook het belang van sociale bescherming en het werk van de IAO met betrekking tot de Global Accelerator voor Banen en Sociale Zekerheid voor Rechtvaardige Overgangen. De directeur-generaal van de IAO sprak zijn waardering uit voor het leiderschap van de EU bij de bevordering van een rechtvaardige groene overgang.

© Europese Commissie
De IAO en de Europese Commissie werken samen op het gebied van vaardigheden en migratie, twee beleidsdomeinen waarvoor Margaritis Schinas, vicevoorzitter voor de bevordering van onze Europese Levenswijze, verantwoordelijk is. Hij besprak recente initiatieven van de Commissie om talent aan te trekken en de mogelijkheden om legale migratie te verbeteren om zo de tekorten op de arbeidsmarkt in de EU te verlichten. Hij vertelde over een juridisch initiatief om de erkenning van kwalificaties van onderdanen van derde landen te vergemakkelijken, dat volgend jaar, tijdens het Europees Jaar van de Vaardigheden goedgekeurd zou worden.

Houngbo verwelkomde de mogelijkheid tot samenwerking op het gebied van migratie en verwees naar de recente werkzaamheden van de IAO met betrekking tot eerlijke legale migratie en de erkenning van vaardigheden.

© Europese Commissie
De ontmoeting met Nicolas Schmit, EU-commissaris voor Jobs en Sociale Rechten, bood de gelegenheid om de status van de EU-arbeidsmarkt te bespreken en de balans op te maken van de recente ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid en sociaal beleid in Europa en daarbuiten. Ook bespraken ze de uitdagingen in verband met de oorlog in Oekraïne.

De commissaris besprak de lopende wetgevingswerkzaamheden, waaronder de voorgestelde richtlijn betreffende de verbetering van de arbeidsomstandigheden bij platformwerkers, en de onlangs aangenomen richtlijn inzake toereikende minimumlonen in de EU. Hij onderstreepte het belang van internationale arbeidsnormen, dat wordt ondersteund door de mededeling over waardig werk wereldwijd voor een rechtvaardige overgang en een duurzaam herstel. De commissaris besprak ook over het EU-actieplan voor de sociale economie.

De directeur-generaal bedankte Schmit voor het langdurige partnerschap van de Commissie met de IAO en zei dat hij ernaar uitkijkt om de nauwe samenwerking voort te zetten en verder te versterken.

© Europese Commissie
Tijdens zijn ontmoeting met Jutta Urpilainen, EU-commissaris voor Internationale Partnerschappen, besprak de directeur-generaal zijn voorstel voor een wereldwijde coalitie voor sociale rechtvaardigheid, die zal dienen als kader voor beleidscoherentie en gecoördineerde actie rond sociale rechtvaardigheid op multilateraal niveau. Door relevante actoren samen te brengen met een gemeenschappelijke ambitie om duurzame en inclusieve ontwikkeling te bevorderen, zou de coalitie de weg banen naar een nieuw globaal sociaal contract.

De commissaris zei dat een dergelijk initiatief erg relevant is, ook in het kader van de strijd tegen inkomensongelijkheden en ongelijke kansen. De coalitie kan ook een middel zijn om de toegang tot onderwijs te waarborgen, een prioriteit voor de commissaris.

Houngbo verwelkomde de nauwe samenwerking tussen de EU en de IAO om waardig werk in wereldwijde toeleveringsketens te bevorderen, die ook gericht is op kwesties in verband met due diligence en de uitroeiing van kinderarbeid.

De IAO en de Europese Commissie zijn sinds lange tijd partners. Ze delen fundamentele waarden, het streven naar waardig werk en de promotie van internationale arbeidsnormen om zo werkomstandigheden te verbeteren en sociale en economische vooruitgang te bewerkstelligen. Deze samenwerking blijft leiden tot tastbare verbeteringen in de arbeidswereld.