Nieuws

Januari 2012

 1. Nieuwsbericht

  Nieuwe Belgische ratificatie van IAO-verdragen

  31 januari 2012

  Het IAO-Brussel is verheugd over de hernieuwde inspanningen van België om IAO-verdragen die als up-to-date zijn aangemerkt te ratificeren, en dit na een langdurige periode van inactiviteit. Werkgevers en werknemers binnen de Nationale Arbeidsraad benadrukten het belang van ratificatie, temeer omdat de federale en regionale wetgeving en praktijk in overeenstemming zijn met de IAO-instrumenten en de Belgische constituenten actief bijdragen aan de normering en de toepassing van IAO-instrumenten.

 2. Persbericht

  Wereld staat voor uitdaging 600 miljoen banen te creëren en bezuinigingsmaatregelen dreigen arbeidsmarkt verder de beschadigen, waarschuwt IAO in rapport "Mondiale werkgelegenheidstrends 2012"

  24 januari 2012

  In de aanloop naar het Wereld Economisch Forum in Davos en een week voor de EU Top van 30 januari 2012, publiceert de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) haar jaarlijkse rapport over wereldwijde werkgelegenheid met als titel “Mondiale Werkgelegenheidstrends 2012: een diepere werkgelegenheidscrisis voorkomen”.

December 2011

 1. Nieuwsbericht

  IAB high level missie naar Griekenland omtrent de toepassing van geratificeerde verdragen

  16 december 2011

  Het IAO toezichthoudend systeem besliste in juni 2011 om een high level delegatie naar Griekenland te sturen om er de situatie te evalueren. Dit werd beslist na een opmerking van de Griekse vakbondsfederatie over de veronderstelde overtreding van 11 geratificeerde IAO-Verdragen als gevolg van het economische hervormingspakket.

 2. Nieuwsbericht

  Nederland ratificeert Maritiem Arbeidsverdrag (MAV)

  13 december 2011

  Nederland is de zesde EU-lidstaat na Spanje, Bulgarije, Denemarken, Letland en Luxemburg, die het Maritiem Arbeidsverdrag (MAV), 2006 van de IAO ratificeert.

 3. Nieuwsbericht

  Partnerschap tussen het IAB en België ter promotie van de sociale dialoog in de Maghreb

  11 december 2011

  De nieuwe Belgische minister van Werk Monica De Coninck, het IAB en tripartiete delegaties van Algerije, Marokko en Tunesië lanceerden op 8 december 2011 in Brussel een partnerschap ter promotie en versterking van de sociale dialoog in de Maghreb.

November 2011

 1. Nieuwsbericht

  Nieuwe MVO-strategie van de Europese Commissie ondersteunt IAO-instrumenten

  20 november 2011

  Op 25 oktober 2011 keurde de Europese Commissie een nieuwe MVO-strategie goed met als titel “Een vernieuwde EU-strategie 2011-2014 ter bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)”. In het document benadrukt de Commissie het belang van de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

 2. Nieuwsbericht

  Mededeling van de Europese Commissie over toekomstig ontwikkelingsbeleid steunt waardig werk

  18 november 2011

  Op 13 oktober 2011 publiceerde de Europese Commissie de Mededeling “Een agenda voor verandering” met de basisprincipes voor het toekomstige EU-ontwikkelingsbeleid. Het IAB verwelkomt de nieuwe agenda. De Commissie erkent met dit document het belang van het promoten van waardig werk, met jobcreatie, arbeidsrechten, sociale bescherming en sociale dialoog als belangrijkste pijlers.

 3. Persbericht

  Europees Commissaris László Andor roept op tot sterkere focus op werk nu Europa “turbulente en harde tijden doormaakt”

  15 november 2011

  Europees Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie László Andor hield een toespraak voor de Raad van Bestuur van de IAO. Hij waarschuwde dat de Europese Unie “harde en turbulente tijden doormaakt”. Commissaris Andor benadrukte het belang van samenwerking tussen de EU en de IAO, zowel binnen de EU als daarbuiten, en riep op tot een versterkte focus op het creëren van jobs. Langdurige werkloosheid, onzeker werk en jeugdwerkloosheid zijn de meest prangende onderwerpen.

 4. Nieuwsbericht

  Europees commissaris László Andor richt zich tot Raad van Bestuur van de IAO

  14 november 2011

  In een boodschap voor de Raad van Bestuur van de IAO waarschuwde Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale zaken en Inclusie László Andor voor “harde en turbulente tijden” in de EU. Commissaris Andor benadrukte het belang van samenwerking tussen de EU en de IAO, zowel binnen de EU als daarbuiten, en riep op tot een versterkte focus op het creëren van banen.

September 2011

 1. Nieuwsbericht

  Luxemburg ratificeert maritieme conventies

  25 september 2011

  Op 19 september 2011 deponeerde de Luxemburgse regering de instrumenten ter ratificatie van het Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (MAV) en van het Verdrag inzake de identiteitsdocumenten van de zeevaarders (Herzien), 2003 (nr. 185) bij het Internationaal Arbeidsbureau (IAB).