Nieuws

April 2012

 1. Persbericht

  Rapport over de Wereld van het Werk 2012: Europa zit vast in besparingsval, zegt IAO

  30 april 2012

  De dag voor 1 mei lanceert de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) haar jaarlijkse “Rapport over de Wereld van het werk”. Ondanks tekenen van herstel van de economische groei in sommige regio’s, neemt de wereldwijde werkgelegenheidssituatie alarmerende proporties aan. Er is in de nabije toekomst geen hoop op herstel, zegt het IAO-rapport. Een van de oorzaken is de besparingsval waarin ontwikkelde economieën en de EU vastzitten.

 2. Persbericht

  "Naar een inclusieve en groene economie: Vlaanderen, IAO en SERV benadrukken het belang van groene jobs"

  23 april 2012

  Heb aandacht voor de ontwikkeling van competenties en vaardigheden, anticipeer op veranderingen op de arbeidsmarkt en maak tijd voor sociaal overleg: dat zijn de voorwaarden voor de overgang naar een groene en duurzame economie waar ieder zijn voordeel bij doet. Deze Vlaamse aandachtspunten voor de Rio+20 Klimaattop werden geformuleerd tijdens de Groene Jobs-Conferentie van de Vlaamse overheid, de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).

 3. Nieuwsbericht

  Internationaal Arbeidsbureau, EU en Tunesië ondertekenen ambitieus programma ter bevordering van Tunesische werkgelegenheid

  17 april 2012

  Op 30 maart 2012 ondertekenden het Internationaal Arbeidsbureau (IAB), de Europese Unie en Tunesië een ambitieus programma ter bevordering van de werkgelegenheid in Tunesië door middel van arbeidsintensieve openbare werken in achtergestelde regio's en stedelijke gebieden.

 4. Nieuwsbericht

  Consultatie van de IAO in Brussel: “Waardig werk voor jongeren – de EU dimensie”

  12 april 2012

  Het bureau van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in Brussel en het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) organiseerden op 16 maart 2012 de consultatie “Waardig werk voor jongeren – de EU dimensie”. In maart 2012 organiseerde de IAO wereldwijd dergelijke 46 jongerenraadplegingen, als voorbereiding op een jongerenforum dat eind mei 2012 plaatsvindt in het hoofdkantoor van de IAO in Genève.

 5. Nieuwsbericht

  VN-antwoord op raadpleging Europese Commissie over sociale bescherming in ontwikkelingssamenwerking

  3 april 2012

  Het IAO-bureau in Brussel heeft bijgedragen aan het antwoord van de Verenigde Naties in Brussel op de openbare raadpleging van de Europese Commissie over sociale bescherming in ontwikkelingssamenwerking.

 6. Nieuwsbericht

  Voorbereiding van de Internationale Arbeidsconferentie 2012: de sociale beschermingssokkels

  2 april 2012

  Het Internationaal Arbeidsbureau heeft, aanvullend op het antwoord van de VN, een antwoord geformuleerd op de openbare raadpleging van de Europese Commissie over sociale bescherming in ontwikkelingssamenwerking. Dat antwoord houdt onder meer rekening met de geplande discussie op de Internationale Arbeidsconferentie van juni 2012 over een aanbeveling betreffende sociale beschermingssokkels. Het IAB bracht zopas ook het rapport met het ontwerp van aanbeveling uit, dat de basis zal vormen voor de discussies tijdens de IAC 2012

Maart 2012

 1. Persbericht

  Raad van Bestuur Internationale Arbeidsorganisatie herdenkt slachtoffers busongeval

  19 maart 2012

  Bij de start van de 313de sessie van de Raad van Bestuur van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) hebben alle leden een minuut stilte gehouden ter herdenking van de slachtoffers van het tragische busongeval in Sierre, Zwitserland.

 2. Evenement

  Raadpleging van het IAB in Brussel over "Waardig werk voor jongeren - de EU dimensie"

  In Brussel vond op 16 maart een Consultatie "Waardig Werk voor jongeren - de EU dimensie" plaats. Deze werd georganiseerd door het IAB in samenwerking met het EESC. De Consultatie kadert in de voorbereidingen voor de Internationale Arbeidsconferentie (IAC) van juni 2012. Op de agenda van de IAC staat een discussie over jongerenwerkgelegenheid. In maart 2012 organiseert de IAO daarom wereldwijd 45 jongerenevenementen en -consultaties. De resultaten van de Raadpleging in Brussel kunnen als basis dienen voor de debatten tijdens de IAC en het Wereldwijde IAO-Jongerenforum dat vlak voor de IAC in Genève plaatsvindt, van 23 tot 25 mei 2012.

Februari 2012

 1. Nieuwsbericht

  Wereld staat voor uitdaging 600 miljoen banen te creëren, zegt IAO in rapport “Mondiale werkgelegenheidstrends 2012”

  10 februari 2012

  In de aanloop naar het Wereld Economisch Forum in Davos en een week voor de EU Top van 30 januari 2012, publiceert de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) haar jaarlijkse rapport over wereldwijde werkgelegenheid met als titel “Mondiale Werkgelegenheidstrends 2012: een diepere werkgelegenheidscrisis voorkomen”.

 2. Nieuwsbericht

  De sociale beschermingssokkel in het Europees parlement

  9 februari 2012

  In januari 2012 organiseerde de fractie De Groenen/Europese Vrije Alliantie in het Europees parlement een conferentie over sociale bescherming. Het IAO-Brussel stelde tijdens deze conferentie de IAO-initiatieven voor om de dekking van sociale bescherming te versterken als reactie op de financiële, economische en sociale crisis.