Nieuws

Juni 2021

 1. © Alex Proimos 2021

  Domestic work – Convention C189

  Na tien jaar strijdt huishoudelijk personeel nog steeds voor gelijkheid en waardig werk

  15 juni 2021

  Op de tiende verjaardag van het Verdrag inzake huishoudelijk personeel toont de coronapandemie de blijvende kwetsbaarheid van huishoudelijk personeel op de arbeidsmarkt.

Mei 2021

 1. © Portuguese Presidency EU 2021

  Social Summit in Porto

  Directeur-generaal van de IAO spreekt sociale top van de EU toe in Porto

  7 mei 2021

  Er moet worden geïnvesteerd in opleiding, sociale bescherming, sociale dialoog en de banen van de toekomst, en Europa heeft enorme mogelijkheden om dat te doen, moedigde Guy Ryder, directeur-generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie, de EU-leiders aan toen zij bijeenkwamen voor de Sociale Top in Porto.

April 2021

 1. Nieuwsbericht

  ILO: “Een groen herstel zou 20 miljoen bijkomende jobs scheppen tegen 2030”

  28 april 2021

  Tijdens een vergadering georganiseerd door de Europese Commissie benadrukte de IAO dat klimaatactie een enorme kans voor onze economieën betekent. De overgang naar een koolstofarme economie levert netto banenwinst op, maar gaat ook gepaard met ingrijpende structurele veranderingen op de arbeidsmarkten. Het is daarom cruciaal om de werkgelegenheids- en sociale dimensies van klimaatactie aan te pakken.

Februari 2021

 1. Nieuwsbericht

  EU en IAO versterken hun samenwerking voor een rechtvaardig herstel en om waardig werk te bevorderen

  4 februari 2021

  De Internationale Arbeidsorganisatie en de Europese Unie hebben hun samenwerking versterkt om vorm te geven aan de toekomst van werk en waardig werk te bevorderen. Dit zal de EU en de IAO helpen om het hoofd te bieden aan de verwoestende gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt.

Januari 2021

 1. © Fahad Abdullah Kaizer/UN Women 2021

  COVID-19: De economie en werkgelegenheid stimuleren

  IAO verwacht onzeker en ongelijk herstel na ongekende arbeidsmarktcrisis

  25 januari 2021

  De meest recente IAO-studie over de impact van COVID-19 op de arbeidsmarkt toont een enorm verlies van werktijd en van het inkomen uit arbeid. Het herstel in 2021 zal traag, ongelijk en onzeker zijn, tenzij vroege verbeteringen ondersteund worden door herstelmaatregelen die de mens centraal zetten.

 2. © nevil zaveri 2021

  Thuiswerk

  Thuiswerkers moeten beter beschermd worden, zegt de IAO

  13 januari 2021

September 2020

 1. © ILO 2021

  Nieuwsbericht

  COVID-19 veroorzaakt gigantisch verlies van inkomen uit arbeid

  23 september 2020

Juli 2020

 1. Boek over de IAO

  Er is nog werk, ook in postcoronatijden

  1 juli 2020

  Luc Cortebeeck, gewezen voorzitter van de Raad van Bestuur van de IAO, bundelde zijn ervaringen en inzichten over de IAO in zijn boek “Er is nog werk - De toekomst van waardig werk in de wereld”. Naar aanleiding van de coronacrisis, voegde hij een extra hoofdstuk toe aan het boek, getiteld: Er is nog werk, ook in postcoronatijden.

Juni 2020

 1. Nieuwsbericht

  Hoe COVID-19 werknemers op de Europese arbeidsmarkt treft

  25 juni 2020

  De IAO en Eurofound organiseerden samen een webinar over de impact van de huidige crisis op werknemers en ondernemingen in de EU. Europa is zwaar getroffen, maar reageerde snel op de pandemie.

 2. Sociale bescherming in de EU

  Beter heropbouwen: Sociale bescherming in de EU versterken

  23 juni 2020

  Het Regionaal Europees VN-Bureau voor de mensenrechten en de IAO organiseerden een webinar om veelbelovende praktijken en uitdagingen voor de sociale beschermingssystemen in de EU te onderzoeken. De panelleden waren het erover eens dat het economisch en sociaal beleid op elkaar moeten worden afgestemd.