Raad van de Europese Unie (Raad van Ministers)

De ministers van de EU-lidstaten vergaderen binnen de Raad van de Europese Unie. Op basis van de agenda vaardigt iedere lidstaat een minister af die bevoegd is voor het onderwerp dat ter discussie staat (Financiën, Sociale Zaken, ...).

Het Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie is roterend: het wordt om de zes maanden door een Europese lidstaat waargenomen. Om het werk in de EU continuïteit te geven, werken drie opeenvolgende Voorzitterschappen van de Raad van de EU, bekend als het "Trio Voorzitterschap", voor een periode van 18 maanden samen op basis van een gemeenschappelijk werkplan. Het Voorzitterschap van de EU Raad Buitenlandse Zaken, daarentegen, wordt permament opgenomen door de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid

Op basis van de voorstellen van de Europese Commissie heeft de Raad van de Europese Unie de bevordering van waardig werk voor iedereen, de versterking van de sociale dimensie van de globalisering en de bevordering van de fundamentele arbeidsrechten sterk ondersteund.