Europese Raad

De Europese Raad bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de Europese Unie. De Europese Raad speelt een belangrijke rol in het Europees economisch bestuur en in de voorbereidingen voor de G20-top. De Europese Raad bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de EU-lidstaten, de Voorzitter en de Voorzitter van de Europese Commissie. De Europese Raad komt minstens twee keer per half jaar samen. De Voorzitter wordt verkozen voor een termijn van tweeënhalf jaar, een mandaat dat een keer hernieuwbaar is. De huidige Voorzitter van de Europese Raad is Herman Van Rompuy.

De Europese Raad ondersteunt expliciet de Agenda voor Waardig Werk en de sociale dimensie van de globalisering.