Internationale Arbeidsconferentie buigt zich over jeugdwerkloosheidscrisis

De Internationale Arbeidsconferentie heeft een concreet actiekader aangenomen voor de universele naleving, uitvoering en bevordering van de vier fundamentele principes en rechten op het werk, kortweg de ‘fundamentele arbeidsnormen’.

Nieuwsbericht | 29 juni 2012


De Internationale Arbeidsconferentie (IAC) heeft een algemene discussie gevoerd over de jeugdwerkloosheidscrisis. Het rapport dat door de Commissie jeugdwerkloosheid werd voorbereid voor deze discussie, zegt dat een multidimensionale aanpak met maatregelen voor groei en waardig werk zeer dringend nodig is. Werkgelegenheid, opleiding, school - werk overgang, arbeidsmarktbeleid, jong ondernemerschap en rechten voor jonge werknemers zijn de belangrijkste actieterreinen om de sociale gevolgen van de crisis op te vangen zonder daarbij de financiële en fiscale duurzaamheid de ondermijnen, aldus het rapport.

De deelnemers aan de algemene discussie besloten hun debat met een oproep aan regeringen, de G20 en aan alle relevante nationale, regionale en internationale organisaties om dit probleem aan te pakken, en zagen een belangrijke rol voor de IAO weggelegd.