EU-werkgelegenheidspakket: een vernieuwde focus op waardig werk

Op 18 april 2012 stelde de Europese commissie haar nieuwe werkgelegenheidspakket voor, met concrete maatregelen om de werkgelegenheid te stimuleren. Het IAO-Bureau in Brussel is zeer verheugd over deze vernieuwde focus op werkgelegenheid en op de sociale dimensie ervan, alsook over de betrokkenheid van werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers bij het opstellen en uitvoeren van deze EU-prioriteiten.

Nieuwsbericht | 18 mei 2012

Op 18 april 2012 stelde de Europese commissie haar nieuwe werkgelegenheidspakket voor, met concrete maatregelen om de werkgelegenheid te stimuleren. Het IAO-Bureau in Brussel is zeer verheugd over deze vernieuwde focus op werkgelegenheid en op de sociale dimensie ervan, alsook over de betrokkenheid van werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers bij het opstellen en uitvoeren van deze EU-prioriteiten.

Het nieuwe pakket biedt een antwoord op het pleidooi van de IAO voor een omvattende en gecoördineerde EU-strategie voor meer werkgelegenheid, onder meer terug te vinden in het “Rapport over de wereld van het werk”. Ook het Werkprogramma van de Europese sociale partners voor 2012-2014 zegt dat de Europese arbeidsmarkten kunnen bijdragen tot groei, werkgelegenheid en sociale cohesie. Het Werkprogramma formuleert daarnaast ook voorstellen voor het versterken van de rol en de capaciteiten van de sociale partners en de sociale dialoog, zowel binnen de EU als in het EU-nabuurschap (Noord-Afrika, Midden-Oosten).