De sociale beschermingssokkel in het Europees parlement

In januari 2012 organiseerde de fractie De Groenen/Europese Vrije Alliantie in het Europees parlement een conferentie over sociale bescherming. Het IAO-Brussel stelde tijdens deze conferentie de IAO-initiatieven voor om de dekking van sociale bescherming te versterken als reactie op de financiële, economische en sociale crisis.

Nieuwsbericht | 9 februari 2012

Tijdens de conferentie stelde de heer Martin Hirsch, lid van de mondiale adviesgroep over sociale bescherming, ook de bevindingen voor van het rapport “Social Protection Floor for a fair and inclusive globalization”. Rudi Delarue, directeur van het IAO-Brussel, informeerde het Europees parlement eveneens over de aankomende Internationale Arbeidsconferentie in juni 2012, waar een aanbeveling over de sociale beschermingssokkels besproken zal worden. Mevrouw Pervenche Berès verklaarde dat ze verheugd is over de groeiende belangstelling voor sociale bescherming.