Araştırma Raporu

Pandemi Döneminde Gençlerin Sosyal Güvenlik Algısı

2020 yılı Kasım rakamlarına göre Türkiye’deki sosyal güvenlik sistemi, sağlık bakımından nüfusun yüzde 98’ini, sosyal sigortalar bakımından ise bağımlılarla beraber toplam nüfusun yüzde 87’sini kapsam altına almaktadır. Sosyal güvenlik sisteminin işleyişinden sorumlu olan Sosyal Güvenlik Kurumu, ilçe düzeyine kadar inen bir örgütlenme yapısı ve gelişmiş e-servis alt yapısı ile kapsam altına alınan bu geniş nüfusa hizmet vermektedir.

Genç yaş gruplarının bu hizmetlere ilişkin algısı, daha ileri yaş gruplarının algılarına göre zaman zaman farklılık göstermektedir. Özellikle sosyal güvenliğin uzun vadeli sonuçlar üreten karakteri, gençlerde miyopik bir tutuma sebep olabilmektedir. Bu durum her nesil için farklı sonuçlar üretse de, 35 yaşına kadar dönemde oluşan algılar ve sosyal güvenliğe ilişkin alınan aksiyonlar, bireylerin gelecekte ulaşabilecekleri faydaları belirlemektedir.

Bu çerçevede, yapılan bu araştırmanın amacı Türkiye’de sosyal güvenlik sistemine dönük olarak 15-35 yaş grubunun algısını değerlendirmektir. Bu değerlendirme yapılırken, Covid-19 Pandemisinin tüm sosyal politika alanları üzerinde sahip olduğu zorlayıcı etki de ölçülmeye çalışılmıştır.

Çalışma, araştırmaya konu olan yaş grubunda sosyal güvenlik sistemine dönük ciddi bir güvensizlik algısı olduğunu göstermektedir. Kadınlarda ortaya çıkan olumsuz algının, erkeklere göre daha şiddetli olduğu da dikkat çekmektedir. Bu durum, sosyal güvenlik sisteminin geniş bir kapsam ve yaygın bir hizmet ağına sahip olduğuna dair göstergelerle bir tezatlık oluşturmaktadır. Belki de araştırmanın en önemli katkısı da bu zıtlığın temelini oluşturan nedenlere ilişkin bir merak oluşturmak olacaktır.