Yayınlar

Haziran 2022

 1. 189 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde İstihdam Yaratımı Tavsiye Kararı’na ilişkin Rehber (R189 Rehberi)

  27 Haziran 2022 Pazartesi

  R189 Rehberi, küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ’ler) insana yakışır ve sürdürülebilir istihdam yaratmayı teşvik edecek politikalar ve stratejilerin uygulamaya konulmasını destekleyen temel ögeleri ortaya koyuyor.

 2. Teslimat Sektörü Sosyal Diyalog Toplantısı Değerlendirme Raporu: Türkiye’de Son Etap Teslimat Sektöründe Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

  20 Haziran 2022 Pazartesi

 3. Türkiye’de çıraklığın mevcut durumu: İlgili ILO araçlarına dair bir inceleme

  06 Haziran 2022 Pazartesi

 4. ILO Türkiye Ofisi, Haziran 2022 Haber Bülteni

  01 Haziran 2022 Çarşamba

Mayıs 2022

 1. Lezbiyen, Eşcinsel, Biseksüel, Transseksüel, İnterseks ve Kalıpdışı (LGBTIQ+) Bireylerin Çalışma Yaşamına Dahil Edilmesi: Öğrenme Rehberi

  25 Mayıs 2022 Çarşamba

  LGBTIQ+ bireyler, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, toplumsal cinsiyet ifadesi ve cinsiyet özellikleri nedeniyle çalışma yaşamı da dahil olmak üzere her yerde eşitsizlik, ayrımcılık, şiddet ve tacize uğruyorlar. İş bulmada ve istihdam döngüsünün tüm aşamalarında ayrımcılıkla karşı karşıya kalıyorlar. ILO, LGBTIQ+ bireylerin çalışma yaşamına dahil edilmesine katkıda bulunmak amacıyla, ILO, hükümetler, işçi ve işveren örgütleri, diğer paydaşların temsilcilerine yönelik öğrenme rehberi geliştirdi. Rehber, çalışma yaşamında LGBTIQ+ bireylere eşit fırsat ve muamele sağlanması için ihtiyaca uyarlanmış yerel önlemlerin tespit edilmesi ve tasarlanmasına yardım ediyor.

 2. Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasında sosyal korumanın rolü

  18 Mayıs 2022 Çarşamba

 3. Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Bilgi Merkezi (MERSİN ESOB BİLMER)

  18 Mayıs 2022 Çarşamba

 4. Sosyal Diyalog Raporu 2022: Kapsayıcı, sürdürülebilir ve dayanıklı toparlanma için toplu pazarlık

  05 Mayıs 2022 Perşembe

Nisan 2022

 1. 189 Sayılı Ev İşçileri İçin İnsana Yakışır İş ILO Sözleşmesine İlişkin Broşür

  26 Nisan 2022 Salı

 2. ILO Türkiye Ofisi, Nisan 2022 Haber Bülteni

  01 Nisan 2022 Cuma