Çalışma dünyasına dair ILO Monitör. On birinci baskı

Küresel bir istihdam uçurumu: düşük gelirli ülkeler, istihdam ve sosyal koruma konusunda herhangi bir önlem alınmadığı takdirde daha da geride kalacaklar

Bilgilendirme notu | 31 Mayıs 2023 Çarşamba