Rapor

Türkiye İşgücü Piyasasında Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilerin Sosyal Güvenlik Durumu ve Kayıtlı İstihdama Geçiş İçin Öneriler

Türkiye'deki geçici koruma sağlanan Suriyelilerin kayıtlı çalışmaları, sosyal güvenlik haklarına erişimleri ve kamu maliyesine katkı sağlamaları açısından önemlidir. Ayrıca kayıt dışı çalışmanın önlenmesi ve işletmeler arasındaki haksız rekabetin engellenmesi de kayıtlı çalışmaların önemli bir faydasıdır. Geçtiğimiz 10 yılda, Suriye'deki savaş ve çatışmalardan kaçan 3,7 milyon geçici koruma sağlanan Suriyeli, Türkiye'nin kucak açmasıyla büyük bir insani görev gerçekleştirilmiştir. Bu süre içinde, ILO, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı işbirliğiyle 670 iş müfettişi ve sosyal güvenlik denetmeni ile 30 sosyal güvenlik uzmanı, Suriyelilerin kayıtlı çalışmalarına yönelik eğitimler almıştır. Bu eğitimlerde, göç ve yabancıların çalışma izinleri, sosyal güvenlik hakları ve diğer konular ele alınmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, geçici koruma sağlanan Suriyelilerin kayıtlı çalışmalarının önemine vurgu yapılmış ve müfettiş ve uzmanlar tarafından öneriler sunulmuştur. Bu çalışma, geçici koruma sağlanan Suriyelilerin Türkiye'deki işgücü piyasasındaki konumları hakkında önemli bir kaynak niteliğindedir.

Bu rapor, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından finanse edilen “İnsana Yakışır Geçim Fırsatlarıyla Dayanıklılığı ve Sosyal Uyumu Destekleme Projesi” kapsamında hazırlanmıştır.