Rapor

Teslimat Sektörü Sosyal Diyalog Toplantısı Değerlendirme Raporu: Türkiye’de Son Etap Teslimat Sektöründe Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

“COVID-19 küresel salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de iş hayatında ve iş sektörlerinde bir takım değişikliklere sebep olmuştur.

Bu dönemde en çok ilgi gören sektörlerden biri hiç şüphesiz teslimat sektörüdür.

Net bilgiye erişim mümkün olmamakla birlikte moto-kurye sayısının 1 milyonun üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Moto-kuryelerin 4A, kendi hesabına ve taşeron şirketler üzerinden olmak üzere üç temel statü altında çalıştıkları görülmektedir. Ayrıca kayıt dışılık da sektörde yaygındır.

Bu bağlamda ILO ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 16 Mart 2022 ‘de sektör çalışanları, sendikalar, işverenler, kamu temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla üçlü bir diyalog ortamı oluşturarak teslimat sektörünün ana aktörlerini bir araya getirmiştir.

Toplantıda sektörün genel durumu insana yakışır ve adil çalışma koşulları açısından değerlendirilirken, çalışanlar başta olmak üzere sorunlar belirlenerek katılımcıların talepleri ve çözüm önerileri alınmıştır.

Bahse konu toplantıda elde edilen bilgiler çerçevesinde sektörün tüm aktörlerinin görüşlerini kapsayan bir resim ortaya koymak ve sektör çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesine ve temel çalışma haklarının ve sosyal güvencelerinin sağlanmasına destek olmak amacıyla ILO tarafından bir rapor hazırlanmıştır.

Raporun tamamına bağlantıdan ulaşabilirsiniz.