Rapor

Türkiye’de Kooperatiflerin Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Kapasitelerinin Artırılması Webinar Serisi Raporu

Türkiye’de göçmenlerin de ortak olduğu karma yapılı kadın kooperatiflerin yönetişim ve sürdürülebilirlik kapasitelerinin artırılması için Ocak ayında gerçekleştirilen webinar serisinin final raporu hazırlandı.

Kooperatiflerin sıkça karşılaşılan soru ve bir takım sıkıntılarını dört temel eksende irdeleyen çevrim içi ankete, 119 kooperatif ortağı katıldı ve ışık tutulması gereken konular saptandı. Ardından yapılan odak grup görüşmeleriyle sorunların kök nedenleri belirlendi ve webinar serisine davet edilecek Kamu Kurumları belirlendi.

“Ticari Faaliyet, Sosyal Güvenceli İstihdam, Vergilendirme” temalı ilk webinarda Sosyal Güvenlik Kurumu, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı temsilcileri yer aldı.

İkinci webinarda ise “Hassas Gruplar, Kırsal Alan, Çalışma Teşviki” konuları ele alındı ve webinara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcileri katılarak ilgili konulardaki soruları kurumsal çerçeveden yanıtlayarak kooperatifleri bilgilendirdiler.

Raporun içeriğinde dört temel eksende yapılan anketin detaylı analizi, odak grup görüşmelerinde elde edilen bulgular, kurumlara yöneltilen soru ve kurum temsilcileri tarafından onaylanan cevaplara yer verilmiştir.

Webinarlar ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (USBPRM) tarafından finanse edilen Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş Fırsatları Projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.