COVID-19: Sağlık çalışanları için iş sağlığı ve güvenliği

Bu DSÖ-ILO dokümanı, COVID-19 küresel salgın bağlamında sağlık çalışanları için iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ve mesleki sağlık hizmetleri hakkında rehberlik sağlıyor. Aynı zamanda, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartlarına göre sağlık çalışanlarının çalışma yaşamında sağlık ve güvenlik haklarını ve sorumluluklarını ortaya koyuyor. Bu doküman işverenler ve sağlık tesisi yöneticileri, sağlık çalışanları ve temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, kamu ve özel sağlık tesislerindeki enfeksiyon önleme ve kontrol uzmanları, ulusal ve ulus altı düzeyde politika belirleyicilere yöneliktir.