Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluklara ILO Desteği: Ürdün, Lübnan, Türkiye, Irak ve Mısır

Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP) çerçevesinde, ILO, dayanıklılığı arttırmanın ve yardıma bağımlılığı azaltmanın ön koşulu olarak, işgücü piyasalarına eşit erişimi kolaylaştırıyor ve herkes için insana yakışır işleri destekliyor. İstihdam, sosyal diyalog, sosyal koruma ve uluslararası çalışma standartlarını desteklemeyi kapsayan evrensel göreviyle ILO, hem mülteciler hem de ev sahibi topluluklar için sürdürülebilir geçim imkanlarına geçişi, yerinden edilmeyi gelişim fırsatına dönüştürerek destekliyor.

Bilgilendirme notu | 26 Haziran 2020 Cuma