El Kitabı

Çalışma Yaşamında Kadınlara Yönelik Şiddet ve Tacizle Mücadele

Bütün kadınlar ve erkekler; şiddetten ve tacizden arınmış bir ortamda yaşama ve çalışma hakkına sahiptir. Bu hak genel olarak kabul edilse de, şiddet ve taciz, çalışma hayatında yaygın bir şekilde görülmeye devam etmektedir. Şiddet ve taciz; tüm işleri, sektörleri ve meslekleri etkileyebilmektedir. Çalışanlar, çalışanların aileleri ve topluluklar açısından ciddi sonuçlar doğurmanın yanı sıra, işletmelerin itibarını ve verimliliğini de olumsuzyönde etkilemektedir.

Çalışma yaşamında kadınlara yönelik şiddet ve taciz - bu El Kitabında ele alınan temel konu - kadınların güçlenmesini, işgücü piyasasına erişimlerini ve iş hayatında ilerlemelerini engellemektedir. Bunun yanı sıra, genel olarak ekonominin sürdürülebilirliğini de etkilemekte ve mesleki toplumsal cinsiyet ayrımcılığının kökleşmesine neden olmaktadır. Kadınlara yönelik şiddet ve taciz; genelde eşitsiz güç dinamiklerinden, toplumsal cinsiyete dayalı kalıpyargılardan, ataerkil değerlerden, erkekler ile kadınlar arasındaki tarihsel eşitsizliklerden kaynaklanmaktadır.

Kısa süre önce şiddet ve tacize karşı yürütülen küresel kampanyalar kapsamında sesler yükseltilerek tüm kadınlara güvenli, sağlıklı ve saygılı bir çalışma ortamı sağlanması için değişim çağrısı yapılmıştır. Umut var - ve bu umut, çalışma yaşamının kendisinden kaynaklanmaktadır.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ikinci yüzyılına girerken ve Pekin Eylem Platformu’nun 25. yıldönümü yaklaşırken, ILO ve BM Kadın Birimi, bu El Kitabını sunmaktan gurur duymaktadır. Hükümetler, işverenler, işçiler, işçi ve işveren örgütleri ve sivil toplum tarafından çalışma yaşamında kadınlara yönelik şiddet ve tacizle mücadele etmek için yürütülen iyi uygulamalar, bu çalışmada genel olarak ele alınıyor. Çıkartılan dersleri ve uygulamaya dönük çalışmaları sistematik bir şekilde bir araya getiren bu El Kitabının herkes için insan yakışır iş ve toplumsal cinsiyet eşitliği hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunmasını umuyoruz.