Programlar ve Projeler

2027

 1. Sosyal Taraflar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Konusundaki Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi

  1 Şubat 2023 - 31 Ocak 2027

2025

 1. Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi

  6 Aralık 2018 - 30 Aralık 2025

2024

 1. Mevsimlik Tarımda Fındık Hasadında Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Sona Erdirilmesi

  1 Kasım 2020 - 31 Mart 2024

2023

 1. Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi

  1 Ekim 2020 - 31 Aralık 2023

 2. Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi

  2 Ocak 2012 - 31 Aralık 2023

 3. İnsana Yakışır Geçim Fırsatlarıyla Dayanıklılığı ve Sosyal Uyumu Destekleme Projesi

  1 Nisan 2022 - 31 Mart 2023

 4. Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için İş Yaratma ve Girişimcilik Fırsatları Projesi

  1 Şubat 2018 - 31 Ocak 2023

2022

 1. Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler Programı – Faz II

  1 Ocak 2019 - 30 Aralık 2022

2020

 1. Mülteci Krizi Karşısında ILO'nun Çalışmaları

  1 Haziran 2015 - 31 Ocak 2020

2019

 1. Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi

  1 Eylül 2016 - 31 Ocak 2019

  Çalışma Genel Müdürlüğü’nün Operasyonel Faydalanıcısı olduğu Proje kapsamında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilgili kurumlar ve sosyal ortakların kurumsal kapasitelerinin artırılması; örgütlenme özgürlüğü, toplu pazarlık ve her düzeyde sosyal diyalog konusunda kurumların ve kamuoyunun bilgilendirmesi amaçlanmaktadır.