İnsana Yakışır Geçim Fırsatlarıyla Dayanıklılığı ve Sosyal Uyumu Destekleme Projesi

Proje Özeti

Proje’nin genel hedefi, insana yakışır işe erişimin yanı sıra, insana yakışır iş ilkelerine dayanan kapsayıcı ekonomik büyümeyi destekleyerek, mülteciler ve ev sahibi toplulukların dayanıklılık ve sosyal uyumunu güçlendirmektir.

Proje, istihdam ve çalışma yaşamı, uluslararası göçe ilişkin önlemler bakımından, Türkiye’nin Onbirinci Kalkınma Planı ile uyumludur. Ayrıca, herkese eşit fırsat sağlamayı, ayrımcılığı önlemeyi, çalışanları korumayı ve sosyal diyaloğu desteklemeyi öngören kalkınma politikalarını gerçekleştirmeyi hedefleyen “Ulusal İstihdam Stratejisi” ile de bağlantılıdır.

Proje’nin hedefleri, başta “Amaç 8: İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işleri desteklemek” olmak üzere, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’yle uyumludur.

Proje’nin Hedefleri

Programın Genel Hedefi:

Projenin genel hedefi, insana yakışır iş ve sürdürülebilir geçim olanaklarına erişimi desteklemek suretiyle Türkiye’de mülteciler ve ev sahibi toplulukların dayanıklılık ve sosyal uyumunu güçlendirmektir.

Program Hedefleri:

  • Hedef 1: Geliştirilmiş istihdam edilebilirlik, istihdam hizmetleri ve sosyal uyum yoluyla, mülteciler ve ev sahibi topluluk üyelerinin işgücü piyasasına daha iyi erişmesi ve istihdamda kalması.
  • Hedef 2: Sürdürülebilir gelir ve iş yaratma yoluyla mülteciler ve ev sahibi topluluklara daha çok ve daha iyi gelir olanakları sağlanması.
  • Hedef 3: Gelişmiş işgücü piyasası yönetişimi ve denetimi yoluyla mülteciler ve ev sahibi toplulukların çalışma koşullarının iyileştirilmesi. Hedef 2: Mülteciler ve ev sahibi topluluklar için daha çok ve daha iyi girişim ve kayıtlı iş fırsatları yaratacak biçimde iş geliştirme ve ekonomik büyümeyi sağlayacak ortamı güçlendirmek.

Hedef Kitle

İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Konya, Hatay, Eskişehir, Denizli, Gaziantep, Manisa, ve Kilis illerindeki Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler, Uluslararası Koruma Altındaki Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar (kadınlar, gençler ve engellilere özel odaklı).Donör

ABD Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu