Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi

Proje Özeti

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Birleşmiş Milletler’in (BM) çalışma yaşamı konusundaki uzman kuruluşudur. ILO, uluslararası çalışma standartlarını belirler, insana yakışır iş fırsatlarını ve çalışma yaşamındaki hakları destekler, sosyal korumayı ve çalışma yaşamına ilişkin konularda sosyal diyalogu güçlendirir.

© Kıvanç Özvardar / ILO
3,7 milyonun üzerinde Geçici Koruma altındaki Suriyelinin bulunduğu Türkiye, dünyada en yüksek mülteci nüfusunu ağırlayan ülke konumundadır. Türkiye’deki Suriyelilerin 2,1 milyonu ise çalışma çağındadır.

ILO, mültecilerin ve ev sahibi toplulukların insana yakışır çalışma koşullarına ulaşmalarına destek olmak üzere “Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklara Destek Programı”nı (Refugee Response Programme: RRP) uygulamaktadır. Geçici Koruma altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi Projesi, ILO’nun Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklara Destek Programı’nın bir parçası olarak uygulanmaktadır. Proje, Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin ve Türk vatandaşlarının kayıtlı işgücü piyasasına erişimini kolaylaştırırken, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun olarak beceri ve yetkinliklerini geliştirmeleri ve güçlendirmeleri için destek sunmaktadır.

Geçici Koruma altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi Projesi, eşit sayıdakiGeçici Koruma altındaki Suriyeliler ile Türk vatandaşına destek verirken, insana yakışır iş ilkelerini merkeze alan kapsayıcı ekonomik büyümeyi ve sosyal uyumu da teşvik etmektedir.

Proje, ILO Türkiye Ofisi tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (UİGM) ortaklığında, illerdeki esnaf ve sanatkâr odaları birlikleri ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonları (TESK), sosyal taraflar, yerel yönetimler ve belediyeler, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve paydaşlarla işbirliği içinde yürütülmektedir.

Proje Bileşenleri

Bileşen 1- İşyerinde Mesleki Eğitim ve Gelişim Programı (İŞMEP)

 • İŞMEP ile iş arayanlar (Geçici Koruma altındaki Suriyeliler ve Türk vatandaşları) işbaşı ve iş dışı eğitimler aracılığıyla hem mesleki eğitime hem de kayıtlı istihdama eşzamanlı olarak erişim sağlamaktadır. Bu sayede işverenler de nitelikli işgücüne ulaşmaktadır.
 • Programla birlikte aylık ücret desteği, sosyal güvenlik prim desteği ve çalışma izni harcı desteği sağlanmaktadır.
 • Kadınlara çocuk bakım hizmetleri için ilave destekler sağlanırken, İŞKUR gibi kurumlar aracılığıyla engelli bireylere de erişilmektedir.
 • İŞMEP kapsamında yetkin mesleki eğitim olanakları bulunan kurum ve kuruluşlarla ortaklıklar kurulmaktadır.
 • İŞMEP, faydalanıcıların mesleki becerilere ve sürdürülebilir istihdama erişimini sağlamak üzere Gaziantep, Ankara, Adana, Denizli, Bursa ve İstanbul’da uygulanmaktadır.
© Kıvanç Özvardar / ILO

Bileşen 2- Bilgi Merkezleri (BİLMER)

 • Kayıtlılığa geçiş konusunda danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri sunan Bilgi Merkezleri’ni kurmak üzere Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birlikleri (ESOB’lar), belediyeler, sanayi odaları ve diğer paydaşlarla ortaklıklar kurulmaktadır.
 • BİLMER’ler kayıtdışı esnaf ve sanatkârların kayıtlılığa geçiş süreçlerine destek vermek üzere kapsayıcı ve etkili hizmetler sunmaktadır.
 • BİLMER’ler işverenlerin işgücü piyasasındaki kural ve düzenlemelere ilişkin farkındalıklarını artırırken, çalışma izni başvuru desteğinin yanı sıra eğitim ve istihdam olanaklarına ilişkin yönlendirmeler de yapmaktadır.
 • ILO, Türkiye’deki mikro işletmelerle küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) hizmet vermek üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Konya, Adana, Mersin, Ankara, Bursa ve Hatay’ın yanı sıra İstanbul’da üç ayrı noktada Bilgi Merkezleri kurmuştur.
© Kıvanç Özvardar / ILO

Bileşen 3- Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı (KİGEP)

 • Proje, KİGEP aracılığıyla işverenlere eşit sayıda Geçici Koruma altındaki Suriyeli ve Türk vatandaşının kayıtlı istihdamı için destek vermektedir.
 • KİGEP kapsamında işverenlere altı ay süreyle destek ödemesi ve Suriyeli çalışan başına bir defaya mahsus olmak üzere çalışma izni harcı desteği yapılmaktadır.
 • Teşvik programı çalışma izni başvuruları için idari ve mali destekleri içerirken, bu destek sosyal güvenlik primleri ödemelerini de kapsamaktadır.
 • KİGEP, Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin ve Türk vatandaşlarının kayıtlı istihdamına destek veren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile birlikte uygulanmaktadır.
 • KİGEP, Türkiye’nin 14 ilindeki SGK İl Müdürlükleri bünyesinde uygulanmaktadır.
© Kıvanç Özvardar / ILO

Yararlanıcılar

2023 Haziran ayına kadar:
 • İşyerinde Mesleki Eğitim ve Gelişim Programı (İŞMEP) aracılığıyla en az 2.000 katılımcı mesleki becerilerini geliştirecektir.
 • Bilgi Merkezleri (BİLMER) aracılığıyla toplam 12.400 işgücü piyasası danışmanlığı sağlanacaktır. Bu hizmetlerin 10.000’inin kayıt dışı çalışanlara, 2.400’ünün ise kayıtdışı işletmelere verilmesi ve bunların yüzde 10’unun kayıtlılığa geçişle sonuçlanması hedeflenmektedir.
 • KİGEP, kayıtlılığa geçiş yoluyla sosyal güvenlikten faydalanan 10.000 yararlanıcıya ulaşma hedefine halihazırda erişmiştir. Proje sona erene kadar kayıtlı çalışan haline gelen yararlanıcıların toplam sayısı 16.770’e ulaşacaktır.
 • Projenin her bir bileşeninden eşit sayıda Geçici Koruma altındaki Suriyeli ve Türk vatandaşı faydalanmaktadır.

Proje illeri

Adana, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş.

Finansman

KfW Kalkınma Bankası aracılığıyla Almanya Federal Cumhuriyeti

Süre

Aralık 2018- Aralık 2020 (Aşama I)
Aralık 2020 – Haziran 2023 (Aşama II)