Suriyeli Mülteciler

Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için İş Yaratma ve Girişimcilik Fırsatları Projesi

Proje Özeti

Proje, Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyeliler (GKSS) ve ev sahibi toplulukların ekonomik ve sosyal dayanıklılıklarını arttırmak amacıyla, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile ortaklık halinde yürütülmektedir. Hükümet tarafında koordinasyon, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından üstlenilmiştir.

Hedefler ve Aktiviteler

1. İşgücü Piyasası İhtiyaçlarına Uygun Becerilerin Geliştirilmesi:

 • Mesleki ve işgücü piyasası becerileri eğitimlerinin uygulanması;
 • Hem kamu istihdam hizmeti sağlayıcıları hem de yararlanıcılar için kamu istihdam hizmetleri hakkında eğitimlerin düzenlenmesi (IOM ile birlikte);
 • Çırak adaylarının eşleştirilmesi ve çıraklık sistemine yönlendirilmesi;
 • Girişimcilik eğitimlerinin uygulanması;
 • İşyeri mentörlük programlarının geliştirilmesi ve uygulanması.

2. İstihdam Yaratmanın Desteklenmesi

 • Yerel ekonomik kalkınma ve değer zinciri analizlerinin yapılması (çalışma izni harçları ve sosyal güvenlik katkıları kapsamı);
 • İşletme kurma/genişletme için iş danışmanlığı hizmetleri ve hibelerinin sağlanması;
 • Mevcut işletmeler için sürdürülebilirlik, üretkenlik ve insana yakışır işler hakkında eğitim verilmesi;
 • Teşvik programları, kamu ve özel istihdam hizmetleri ve işletme desteği yoluyla işe yerleştirmenin kolaylaştırılması.

3. İşgücü Piyasası Yönetişim Mekanizmalarının Desteklenmesi

 • İlgili paydaşların personeli için tematik çalıştayların düzenlenmesi
 • İşçi ve işveren örgütlerinin temsilcileri için yerel ve uluslararası düzeyde savunuculuk çalıştaylarının düzenlenmesi (IOM ile birlikte);
 • İş Teftiş Kurulu ve Sosyal Güvenlik Teftiş Kurulu temsilcileri için eğitim programı uygulanması

Hedef Kitle

 • Başta gençler ve kadınlar olmak üzere, Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeliler (GKSS) ve ev sahibi topluluklar
 • Merkez ve taşra düzeyinde devlet kurumları
 • Belediyeler İşçi ve işveren kuruluşları

Hedef İller

Ankara, Istanbul, Bursa, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Mersin, ve Hatay

Toplam Yararlanıcı Sayısı

 • 12.600 Suriyeli mülteci
 • 4.300 ev sahibi topluluk üyesi
 • İlgili kamu kurumlarından 330 çalışan
 • Sosyal ortaklardan (işçi ve işveren kuruluşları) 500 temsilci
 • 500 işletme


Donör

Avrupa Birliği (AB)

 
Projenin Süresi

Şubat 2018 - Ocak 2022 (48 Ay)

Proje Hakkında Haberler

Proje Hakkında Programlar