Denetim ve Sertifikasyon Araştırma Projesi

Uluslararası Çalışma Örgütü, Avurpa Birlliği ile ortaklaşa 2005 yılı içerisinde denetim ve sertifikasyon programları üzerine bir araştırma projesi yürütecektir. Bu proje ILO Ankara Ofisi ile Cenevre Çok Uluslu Şirketler Departmanı tarafından uygulanacaktır ve Macaristan, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'de denetim ve sertifikasyon programlarının maliyet, fayda ve genel boyutunu tanımlamayı amaçlamaktadır.

Uluslararası Çalışma Örgütü, Avurpa Birlliği ile ortaklaşa 2005 yılı içerisinde denetim ve sertifikasyon programları üzerine bir araştırma projesi yürütecektir. Bu proje ILO Ankara Ofisi ile Cenevre Çok Uluslu Şirketler Departmanı tarafından uygulanacaktır ve Macaristan, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'de denetim ve sertifikasyon programlarının maliyet, fayda ve genel boyutunu tanımlamayı amaçlamaktadır.

Son yıllarda devletlerin yasama ve idari yetersizlikleri ve piyasaların işleyişinden kontrolü kaldırması çalışma standartları alanında denetleme ve sertifikasyon çalışmalarının hızlanmasına neden olmuştur. Şirketler, sektör kuruluşları, STK'lar ve Çoklu-Paydaş girişimler hükümetlerin bu eksiğini tamamlamak için davranış kuralları ile desteklenen birçok denetim ve sertifikasyon sistemleri geliştirmişlerdir.

Sosyal denetimin ve sertifikasyonun çok önemli bir faaliyet alanı haline geldiğine ilişkin çok önemli sinyaller olmasına karşın kapsamı tam olarak bilinememektedir. Bu proje Romanya, Bulgaristan, Türkiye ve Macaristan'da bundan etkilenen şirket ve işçi sayısını temel alarak denetimlerin ve sertifikasyon programlarının boyutunu tanımlamayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında belirli sayıda şirket bir anket ile araştırılacaktır. Bunun devamında ankete yanıt vermeyen şirketlerle kısa telefon görüşmeleri yapılacaktır. Bunlara ek olarak, denetim ve sertifikasyon sistemlerinin maliyet ve faydalarını inceleyen en az beş vaka çalışması yazılacaktır.

Proje tekstil, giyim, ayakkabı, ağaç ürünleri ve diğer öncelikli imalat sektörlerini araştıracaktır. Altı ay sonunda bahsedilen dört ülkede yaygın olan denetim ve sertifikasyon sistemlerinin çerçevesi detaylı bir raporda ILO ve AB'ye sunulacaktır. Aynı zamanda başka ilgili merciilerle de pozisyonlarına göre konu ile ilgili düşünceleri alınmak üzere görüşülecektir.

Amaçlar:
  • Dört AB Katılım/Aday ülkede denetim ve sertifikasyon üstüne kaliteli araştırma ve analizin yapılması
  • Denetleme ve sertifikasyon konularında ILO ve AB'nin dahil olabileceği alanları tespit etmek
Sonuçlar:
  • Araştırma, mülakat ve vaka çalışmalarının temel alındığı, dört ülkeyi kapsayayan (Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye), denetim ve sertifikasyonun boyutu konusunda araştırma raporu
  • Şirketlerin denetim ve sertifikasyon girişimler ile ilgili tecrübelerinin aktarıldığı en az beş vaka çalışması
NOT:
Bu proje Temmuz 2005'de tamamlandı. Projenin araştırma sonuç raporu (PDF 2017K) aşağıdaki bölümleri içerir (rapor Ingilizcedir):

  • Giriş ve bağlam
  • Yöntembilim (metodoloji) ve fabrika tetkik sonuçları (900 sirket civarinda)
  • Sirketlerdeki kapsamlı sosyal denetleme anketinin sonuçları, denetçiler ve işçi ve isveren kurulusları
  • Türkiye'deki sosyal denetçile için yapilan teknik toplantı raporu
  • Sekiz örnek olay incelemeleri
  • Sonuçlar ve tavsiyeler

-Proje Tamamlanmıstır-