ILO/AB Tekstil Eğitimi Projesi

Günümüzde işçi sayısı en yüksek sektör tekstil sektörüdür. Tekstil endüstrisinde son elli yıl içerisinde üretim sisteminde köklü değişimler meydana gelmiş ve Çok Uluslu Şirketler için endüstrileşmiş ülkelerde yerel üretimlerin yerini, düşük üretim ve işgücü imkanı bulunan gelişmekte olan ülkelerde üretim almıştır. Eskiden hiyerarşik bir yapı ile birlikte üretim için gerekli olan sistemin tamamını kendi içerisinde barındıran milli yapılanmalar, yerlerini global düzeyde hizmet veren uluslararası ortaklık veya tedarikçi temelli üretim sistemlerine bırakmıştır.

Günümüzde işçi sayısı en yüksek sektör tekstil sektörüdür. Tekstil endüstrisinde son elli yıl içerisinde üretim sisteminde köklü değişimler meydana gelmiş ve Çok Uluslu Şirketler için endüstrileşmiş ülkelerde yerel üretimlerin yerini, düşük üretim ve işgücü imkanı bulunan gelişmekte olan ülkelerde üretim almıştır. Eskiden hiyerarşik bir yapı ile birlikte üretim için gerekli olan sistemin tamamını kendi içerisinde barındıran milli yapılanmalar, yerlerini global düzeyde hizmet veren uluslararası ortaklık veya tedarikçi temelli üretim sistemlerine bırakmıştır.

İş ilişkilerindeki bu değişim, başka birçok alanda olduğu gibi, Çok Uluslu Şirketlerin tedarikçilerinin de üstünde baskı yaratmıştır.

Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen ve ILO tarafından yürütülen bu proje, ILO öncülüğünde belirlenen, hedef tekstil ve giyim tedarikçi firmaların karşılaştıkları bu zorlukların üstesinden gelmelerine destek olmayı hedeflemektedir. ILO bu proje ile, işçi ve yönetici ilişkileri odak olacak şekilde, işçi ve yöneticileri kalite, verimlilik ve çalışma koşulları konusunda eğiterek tekstil sektöründe bir boşluğu gidermeyi hedeflemektedir.

Eğitimler modüller şeklinde aktarılacaktır. Proje, globalizasyon ve verimliliğin değişen doğası, uluslararası çalışma standartları, verimlilik, güven geliştirme, toplu pazarlık, insan kaynaklarını geliştirme, beceri geliştirme, toplumsal cinsiyet ve işçi sağlığı ve güvenliği konu başlıklarından oluşmaktadır. Bu başlıklar arasından firmalar kendi önceliklerini belirtebileceklerdir.

Proje danışma komitesi TEKSİF (Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası), TEKSTİL- İŞ (Tekstil İşçileri Sendikası), ÖZ İPLİK-İŞ (Tüm Dokuma, İplik Trikotaj ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası, Tekstil İşverenleri Sendikası, EURATEX (Avrupa Tekstil ve Giyim İşverenleri Örgütü ), FSE/THC (Avrupa Tekstil Giyim ve Deri İşçi Sendikaları Federasyonu ) Avrupa Komisyonu ve ILO temsilcilerinden oluşmaktadır.

Proje Avrupa Komisyonu için, işçi ve işveren çevrelerinde, sosyal diyaloğun öneminin, gereklerinin ve getirilerinin anlaşılması açısından çok büyük önem taşımaktadır. Proje aynı zamanda Avrupa sosyal politikalarının Türkiye’de uygulanmasına ilişkin gelecek tartışmalara yön verecektir. Böylece, projeye dahil olan şirketler, Avrupa arenasında sosyal diyalog konusunda başarı modeli olarak kabul göreceklerdir.

Bu proje 2004 yili sonunda tamamlandi.

-Proje Tamamlanmıstır-