Haberler / Duyurular

Aralık 2017

 1. ILO Türkiye Ofisi enerjiden savunmaya pek çok farklı sektörde toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemeye devam ediyor

  25 Aralık 2017 Pazartesi

 2. ILO toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin İŞKUR hizmetlerine yansıtılmasına destek oluyor

  25 Aralık 2017 Pazartesi

 3. © Pierre Holtz / UNICEF 2024

  ILO: Dünyada 4 milyar insan sosyal korumadan yoksun

  21 Aralık 2017 Perşembe

  Yeni ILO raporu, sosyal güvence hakkını herkes için gerçekleştirmek için büyük çaba gerektiğini gösteriyor.

 4. Mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik faaliyetler değerlendirildi

  15 Aralık 2017 Cuma

  Ulusal ve yerel paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 2017 fındık hasat sezonunda çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi için gerçekleştirilen faaliyetler ve ilgili mevzuat uygulamaları tartışıldı.

 5. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Profesyonellerinin Eğitim Programlarının Gözden Geçirilmesi Çalıştayı ILO Tarafından Ankara’da Düzenlendi

  11 Aralık 2017 Pazartesi

 6. İşçi ve işveren örgütleri Suriyeli ve ev sahibi topluluklar için insana yakışır işin desteklenmesi konusunda sendikaların ve işveren örgütlerinin rolünü tartıştılar

  07 Aralık 2017 Perşembe

Kasım 2017

 1. Dizi ve Film Sektörü Temsilcileri: Mevcut Sorunların Çözümünde Sosyal Diyalog Şart

  24 Kasım 2017 Cuma

  Dizi ve televizyon sektörünün çalışan ve işveren temsilcileri, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Görsel Sanatlarda İşçi ve İşveren İlişkileri: Sorunlarının Sosyal Diyalog ile Ele Alınması Çalıştayı’ başlıklı etkinlikte bir araya geldi. Etkinliğin ev sahipliğini ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baş yaptılar.

 2. © Anita Kattakhuzy / Oxfam 2024

  ILO, beceri geliştirme ve gençlerin istihdamı için yenilikçi Güney-Güney kalkınma çözümleri sunuyor

  24 Kasım 2017 Cuma

  ILO Çözüm Forumu, genç kadınlar ve erkekler için istihdam, insana yakışır iş ve sosyal içermenin, sürdürülebilir kalkınma stratejilerine entegre edilmesini sağlayacak sonuç temelli sunumlar ve ölçeklenebilir güney kalkınma çözümleri sunuyor.

 3. © Alain Bachellier 2024

  Gençlik işgücü piyasalarının toparlanmasındaki zayıflık çok yönlü bir karşılık gerektiriyor

  20 Kasım 2017 Pazartesi

  Ekonomik krizin 2009 yılında tepe yapmasının ardından genç işsizliğinde meydana gelen önemli azalmaya rağmen kalıcı işsizlik ve kaliteli iş imkânlarının yokluğu gençlerin insana yakışır iş arayışlarına engel olmaya devam ediyor.

 4. © Natasha Graham / GPE 2024

  ILO çocuk işçiliğinin 2025 yılına kadar sona erdirilmesine yönelik politikalar öneriyor

  17 Kasım 2017 Cuma

  Yeni yayınlanan bir ILO raporunda yasal koruma, sosyal koruma, işgücü piyasası yönetişimi, kaliteli eğitime erişim ile hükümetler, sosyal ortaklar ve diğer paydaşlar arasındaki sosyal diyalog gibi alanlarda sağlanacak iyileştirmelerin çocuk işçiliğine karşı mücadelede kritik unsurlar olduğu belirtiliyor. Rapor, delegeler çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine ilişkin uluslararası konferans için Buenos Aires’te toplanırken yayınlanmış bulunuyor.