Haberler / Duyurular

Mart 2016

 1. Sokakta Çalıştırılan Çocuklar Ankara İl Eylem Planı Çalıştayları 22-23 Şubat ve 4 Mart tarihlerinde ILO ve Ankara ASPİM işbirliğinde gerçekleştirildi.

  23 Mart 2016 Çarşamba

 2. "İstihdam ve Eşitlik": Derinleşerek artan eşitsizlikler "fırsat eşitliği" için engel teşkil etmekte ve sosyal hareketliliği sınırlamaktadır.

  21 Mart 2016 Pazartesi

  ILO Türkiye Ofisi, 17-21 Haziran 2015 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde gerçekleştirilen İstihdam ve Eşitlik Çalıştayı’nda sunulan metinleri kitap haline getirdi.

 3. © John Isaac / World Bank 2023

  Yeni ILO raporuna göre küresel işgücü piyasasındaki büyük cinsiyet açığı sürüyor

  08 Mart 2016 Salı

  Rapor tüm dünyadaki kadınların insana yakışır işler bulup bu işleri sürdürmekte karşılaşmaya devam ettikleri büyük güçlüklere ışık tutuyor

 4. “Türkiye’de Kömür Madenciliği Sektöründe Sözleşmesel Düzenlemeler” adlı çalışma yayınlandı

  07 Mart 2016 Pazartesi

  Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliği ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) fonlarıyla gerçekleştirilen bu araştırmada madencilikte sadece Türkiye’nin doğal kaynaklarının sürekli gelişiminin sağlanması değil bu endüstride çalışan tüm işçilerin sağlık ve güvenliliğinin de sağlanması için ulusal bir politika geliştirilmesi gerekliliği vurgulanıyor.

 5. ILO ve Altındağ Belediyesi kadının insan hakları eğitimleri için güçlerini birleştiriyor

  04 Mart 2016 Cuma

  Kadının İnsan Hakları Eğitimi (KİHE) 4 Mart 2016 Cuma günü ILO ve Ankara Altındağ Belediyesi işbirliğinde başladı

Şubat 2016

 1. Kriz, Avrupa’da uzun süredir devam eden orta sınıf erozyonunu ağırlaştırmıştır

  29 Şubat 2016 Pazartesi

  ILO’nun Avrupa Komisyonu ile birlikte hazırladığı yeni rapor, son yıllarda artan eşitsizliklerin Avrupa’da orta sınıfı daralttığını göstermektedir. Çalışma yaşamında eğilimler: Eşitsizlikler ve orta gelir grupları üzerindeki etkiler başlığını taşıyan rapor bugün üst düzey bir konferansta sunulmuştur.

Ocak 2016

 1. © Salvatore Valastro 2023

  Küresel işsizliğin 2016 ve 2017 yıllarında artması öngörülüyor

  29 Ocak 2016 Cuma

  Yeni yayınlanan ILO raporu, tüm dünyada sürüp gitmekte olan yüksek işsizlik oranları ile yükselen ve gelişmekte olan pek çok ülkede görülen kronik kırılgan istihdam, çalışma yaşamını bugün de derinden etkilediği uyarısında bulunmaktadır.

 2. © Nadia Bseiso / ILO 2023

  ILO Türkiye’de mültecilere çalışma izni tanınmasını memnuniyetle karşıladı

  19 Ocak 2016 Salı

 3. "Türkiye'nin fındık bahçelerinde çocuk işçiliğine hayır!"

  14 Ocak 2016 Perşembe

  Türkiye’deki mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi için temel araç olarak eğitimi ön plana alan ILO projesinden, bugüne değin 1200’den fazla çocuk yararlandı.

 4. © Xue hun / Imaginechina 2023

  Yeni ILO verilerine göre küresel işgücünde 150 milyon göçmen yer alıyor

  04 Ocak 2016 Pazartesi