Haberler / Duyurular

Mayıs 2023

 1. Her çocuğun bir kahramanı var!

  18 Mayıs 2023 Perşembe

 2. ILO, engelli kişilerin ve kadınların işgücü piyasasına eşit erişimini sağlayacak fırsatları artırmak için çalışıyor

  17 Mayıs 2023 Çarşamba

  ILO, Gaziantep, Bursa, İstanbul ve Ankara’daki uygulama ortaklarıyla “Engelliler ve Kadınların İşgücü Piyasasında Destekli İstihdama Geçişi” konulu bir çalıştay düzenledi. Toplantıda kapsayıcı istihdamın önündeki engellerin nasıl kaldırılacağı tartışıldı ve istihdam fırsatlarına eşit erişim çağrısında bulunuldu.

 3. ILO, Türkiye’deki ortaklarının insana yakışır iş için politika belirlemeyi iyileştirmelerine destek veriyor

  15 Mayıs 2023 Pazartesi

  T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ILO’nun teknik desteğiyle hükümet, sendikalar ve işveren örgütlerini içeren ILO sosyal ortakları için, insana yakışır işlerin desteklenmesine yönelik politikaların belirlenmesi, analiz ve savunuculuk için kanıtları kullanma yöntemleri ve araçlarına odaklanan bir eğitim düzenledi.

 4. ILO ‘nun sosyal taraflarda karar mekanizmalarında kadın temsilinin güçlenmesi çalıştayında yol haritasının ana hatları çizildi

  12 Mayıs 2023 Cuma

  ILO Türkiye Ofisi’nin sosyal taraflarlardaki karar mekanizmalarında kadın temsilini güçlendirmek amacıyla atılabilecek adımların belirlenmesi için gerçekleştirdiği çalıştayda işçi ve işveren örgütlerinin ortak yol haritaları oluşturması, kota sistemi gibi geçici özel önlemlerin gündeme alınması gibi öneriler ortaya çıktı.

 5. © AdobeStock 360411512 2023

  Güney yarımkürenin döngüsel ekonomisi, milyonlarca iş fırsatı yaratabilir

  09 Mayıs 2023 Salı

  Ürünlerin kullanımı, yeniden kullanımı ve geri dönüştürülmesi, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunuyor ve iklim değişimiyle mücadeleye yardım ediyor.

 6. ILO’nun yeni projesi, sağlıklı, kapsayıcı ve etkili iş müfettişliği sistemleri vasıtasıyla herkes için insana yakışır işlerin yaygınlaşmasını sağlayacak

  08 Mayıs 2023 Pazartesi

  ILO, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA-III) tarafından finanse edilen “İş Teftiş Rehberliği ve Sosyal Diyalog Yoluyla İşyeri Uyumu” (WPC) adlı yeni projesiyle, herkes için insana yakışır çalışma ortamı oluşturulmasına yatırım yapmaya devam ediyor. Bu projeyle ILO, uluslararası teknik uzmanlığını paylaşmak suretiyle, tüm erkekler ve kadınlar için daha insana yakışır çalışma ortamı yaratmak amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın (RTB) kapasitesinin geliştirilmesini destekleyecek.

 7. © Yutthana Gaetgeaw 2023

  Uluslararası Çalışma Örgütü açık erişime geçiyor

  03 Mayıs 2023 Çarşamba

  ILO’nun tüm yeni bilgi ürünleri, ILO’ya atıf yapılmak şartıyla önceden izin alınmaksızın herkes tarafından kullanılabilecek.

 8. İlk ağızdan insana yakışır iş

  02 Mayıs 2023 Salı

 9. Kanıt Temelli Politika Belirleme: Kanıt ile görüşü birbirinden ayırmak her zaman kolay mı?

  ILO, hükümet, sendikalar ve işveren örgütlerini içeren sosyal ortaklarına, çalışma yaşamına ilişkin birtakım konularda kanıtları değerlendirmeye yönelik analitik araç ve yöntemleri kapsayan beş günlük Kanıt Temelli Politika Belirleme eğitimi verecek.

Nisan 2023

 1. ILO’dan fındık üreticisi firmalara eğitim

  28 Nisan 2023 Cuma

  ILO fındık üreticisi firmalara yönelik kapasite geliştirme eğitimleri ile çocuk işçiliği konusunda farkındalığı artırmayı hedefliyor.