Haberler / Duyurular

Mayıs 2023

 1. © zms 2023

  Karşılıklı olarak birbirini güçlendiren krizler küresel istihdam uçurumunu daha da derinleştirdi

  31 Mayıs 2023 Çarşamba

  İstihdamı ve sosyal korumayı desteklemeyi hedefleyen uluslararası işbirliği, yüksek ve düşük gelirli ülkeler arasında artan eşitsizliklerin giderilmesine yardımcı olabilir.

 2. Sosyal Adaletin Geliştirilmesi

  27 Mayıs 2023 Cumartesi

  ILO Genel Direktörü’nün Uluslararası Çalışma Konferansı’na yönelik raporu geniş çaplı küresel sosyal adalete ve buna erişim için gerekli araçlara odaklanıyor; bunun yanı sıra ILO’nun insan merkezli ve hak temelli yaklaşımını ileriye taşımak için hem ulusal hem de uluslararası fırsatların altını çiziyor.

 3. WalkFree tarafından hazırlanan Küresel Kölelik Endeksi hakkında sorumluluk reddi

  26 Mayıs 2023 Cuma

 4. ILO, ÇSGB Personeline Kapasite Geliştirme Eğitimi düzenledi

  24 Mayıs 2023 Çarşamba

  Eğitim programı ile, paydaş kişi ve kuruluşlarda mevsimlik tarımda çocuk işçiliği konusunda farkındalık yaratılması ve kurumlarda çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik politikaların koordinasyonu, planlanması, uygulanması ve izlenmesine yönelik kapasitenin geliştirilmesi amaçlanıyor.

 5. Her çocuğun bir kahramanı var!

  18 Mayıs 2023 Perşembe

 6. ILO, engelli kişilerin ve kadınların işgücü piyasasına eşit erişimini sağlayacak fırsatları artırmak için çalışıyor

  17 Mayıs 2023 Çarşamba

  ILO, Gaziantep, Bursa, İstanbul ve Ankara’daki uygulama ortaklarıyla “Engelliler ve Kadınların İşgücü Piyasasında Destekli İstihdama Geçişi” konulu bir çalıştay düzenledi. Toplantıda kapsayıcı istihdamın önündeki engellerin nasıl kaldırılacağı tartışıldı ve istihdam fırsatlarına eşit erişim çağrısında bulunuldu.

 7. ILO, Türkiye’deki ortaklarının insana yakışır iş için politika belirlemeyi iyileştirmelerine destek veriyor

  15 Mayıs 2023 Pazartesi

  T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ILO’nun teknik desteğiyle hükümet, sendikalar ve işveren örgütlerini içeren ILO sosyal ortakları için, insana yakışır işlerin desteklenmesine yönelik politikaların belirlenmesi, analiz ve savunuculuk için kanıtları kullanma yöntemleri ve araçlarına odaklanan bir eğitim düzenledi.

 8. ILO ‘nun sosyal taraflarda karar mekanizmalarında kadın temsilinin güçlenmesi çalıştayında yol haritasının ana hatları çizildi

  12 Mayıs 2023 Cuma

  ILO Türkiye Ofisi’nin sosyal taraflarlardaki karar mekanizmalarında kadın temsilini güçlendirmek amacıyla atılabilecek adımların belirlenmesi için gerçekleştirdiği çalıştayda işçi ve işveren örgütlerinin ortak yol haritaları oluşturması, kota sistemi gibi geçici özel önlemlerin gündeme alınması gibi öneriler ortaya çıktı.

 9. © AdobeStock 360411512 2023

  Güney yarımkürenin döngüsel ekonomisi, milyonlarca iş fırsatı yaratabilir

  09 Mayıs 2023 Salı

  Ürünlerin kullanımı, yeniden kullanımı ve geri dönüştürülmesi, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunuyor ve iklim değişimiyle mücadeleye yardım ediyor.

 10. ILO’nun yeni projesi, sağlıklı, kapsayıcı ve etkili iş müfettişliği sistemleri vasıtasıyla herkes için insana yakışır işlerin yaygınlaşmasını sağlayacak

  08 Mayıs 2023 Pazartesi

  ILO, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA-III) tarafından finanse edilen “İş Teftiş Rehberliği ve Sosyal Diyalog Yoluyla İşyeri Uyumu” (WPC) adlı yeni projesiyle, herkes için insana yakışır çalışma ortamı oluşturulmasına yatırım yapmaya devam ediyor. Bu projeyle ILO, uluslararası teknik uzmanlığını paylaşmak suretiyle, tüm erkekler ve kadınlar için daha insana yakışır çalışma ortamı yaratmak amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın (RTB) kapasitesinin geliştirilmesini destekleyecek.