Küresel Sosyal Adalet Koalisyonu

Küresel Sosyal Adalet Koalisyonu’nun artık 100 ortağı var

Devletler, işveren ve işçi örgütleri, uluslararası örgütler, akademik kurumlar ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, çok taraflı işbirliğini geliştirmek ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ve İnsana Yakışır İş Gündemine yönelik ilerlemeyi hızlandırmak amacıyla Koalisyona katılıyor.

Haberler | 23 Ocak 2024 Salı
© ILO
CENEVRE (ILO Haber) - Sosyal adalet konusundaki eksiklikleri gidermeyi amaçlayan çığır açıcı bir işbirliği girişimi olan Küresel Sosyal Adalet Koalisyonu’nun artık 100 ortağı var.

Koalisyon, sosyal adalet alanındaki boşlukların ele alınmasına ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve İnsana Yakışır İş Gündemi . konusunda ilerleme sağlanmasına yönelik dünya çapındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Uluslararası çalışma standartlarının ve sosyal diyaloğun teşvik edilmesi yoluyla küresel eşitsizlikleri ve yoksulluğu azaltmayı ve temel ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan ILO girişimi, bunun için bilgi paylaşımı ve savunuculuk faaliyetlerinden yararlanmayı planlıyor.

ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, “Herkesin kendi potansiyelini gerçekleştirebileceği ve ekonomik, çevresel ve sosyal ilerlemenin faydalarından yararlanabileceği bir dünya yaratabilmek için kullanabileceğimiz eşsiz bir fırsat var: tarihin akışını sosyal adalet lehine çevirmek. Sosyal adalet kavramı, ILO’nun yetki alanının tam merkezinde yer alıyor ve iki ay gibi kısa bir süre içerisinde sosyal adaleti sağlamak için pek çok farklı sektörden bu kadar çok ortağı bir araya getirebildiğimizi duyurmak benim için gerçekten son derece memnuniyet verici” dedi.

ILO Yönetim Kurulu tarafından Kasım 2023’te kurulan Koalisyona bugüne kadar 19 devlet, 14 işveren örgütü, 30 işçi örgütü, 11 uluslararası örgüt ve finans kuruluşunun yanı sıra 10 bölgesel kuruluş, 12 uluslararası sivil toplum kuruluşu, üç işletme ve bir akademik kurum katıldı. [Ortakların tam ve güncel listesi için bkz.]

Koalisyon ayrıca, “Herkes için sosyal adalet” temasıyla düzenlenen 2023 İş Dünyası Zirvesi’nde başta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmak üzere çok sayıda devlet başkanı, hükümet yetkilisi ve küresel liderin de desteğini aldı.

Dünya Sosyal Adalet Günü vesilesiyle ILO, 20 Şubat 2024 tarihinde sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları arasında daha iyi bir denge sağlanmasına yönelik farkındalık yaratmak ve bu konuda savunuculuk yapmak üzere küresel çevrimiçi etkinlikler düzenleyecek. İş dünyasından, siyasi çevrelerden, uluslararası ve bölgesel kuruluşlardan ve akademik çevrelerden önde gelen isimler, küresel sosyal adaletin sağlanması hakkında tartışmak üzere bir araya gelecek. Gündem başlıkları arasında, 2030 Gündemi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve İnsana Yakışır İş Gündemi konusundaki ilerlemeyi artırmaya yönelik olarak, acil ele alınması gereken zorluklarla mücadele yollarının ve uygulanabilir stratejilerin formüle edilmesi yer alıyor.

Küresel Sosyal Adalet Koalisyonu hakkında daha fazla bilgi

Koalisyon, sosyal adaleti artırmaya ve ortak hedeflere ulaşmaya kararlı olan devletlere, işveren ve işçi örgütlerine, uluslararası kuruluşlara, finans kurumlarına, işletmelere, uluslararası sivil toplum kuruluşlarına ve akademik kurumlara açık gönüllülük esaslı bir platformdur. Ortakların güçlü yönlerini ve önceliklerini dikkate alarak, ulusal önceliklerle uyumlu siyasi taahhütlerde bulunulmasını ve gerekli eylemlerin hayata geçirilmesini teşvik etmektedir.

Koalisyona katılmak, ortakların kendi yetki alanları kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlerin sosyal adalet boyutunun daha görünür olmasını sağlamaktadır. İşbirliğini temel alarak yapılan çalışmalar, bireysel olarak ulaşılması mümkün olmayan sonuçların elde edilmesini sağlayarak, sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi, kaliteli eğitim ve insana yakışır iş gibi konularda daha kapsamlı ve daha büyük etkiler yaratmaktadır. Bu da, işçiler ve aileleri için daha iyi istihdam olanakları, beslenme ve eğitim olanakları anlamına gelmektedir.