ILO Özel Sektör Temsilcilerine “ILO-IOE, Şirketler İçin Çocuk İşçiliği İle Mücadele Rehberi”ni tanıttı

Karadeniz İhracatçı Birlikleri üyesi özel sektör temsilcilerine iş dünyası ve nsan haklarının tarihsel süreci ve güncel durumu hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Haberler | 05 Ocak 2024 Cuma
ANKARA (ILO Haber) – Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortaklığıyla yürütülen “Türkiye’de Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi” özel sektör temsilcilerine yönelik farkındalık eğitimi düzenledi. 22 Aralık 2023 tarihinde düzenlenen çevrimiçi toplantıya çeşitli firmalardan 46 kişi katıldı.

Eğitim, ILO ile Uluslararası İşverenler Teşkilatının (IOE), 2015 yılında, iş dünyasında bireyleri insan hakları ihlallerinden korumaya yönelik iyileştirmelere ve haklara daha fazla erişim ihtiyacına dikkat çeken Birleşmiş Milletler İș ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri ile uyumlu hazırlanan “Şirketler İçin Çocuk İşçiliği İle Mücadele Rehberi”nin yaygınlaştırılması amacıyla düzenlendi.

Karadeniz İhracatçı Birlikleri üyesi fındıkla iştigal eden firmalara yönelik seminerde, rehberin tanıtımının yanı sıra, ilgili ILO sözleşmeleri, ulusal ve uluslararası gelişmeler, Avrupa Birliği Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi gibi diğer gündem maddeleri de ele alındı. Öte yandan, önümüzdeki dönem düzenlenecek seminer ve eğitimlerde daha geniş ele alınması istenen konular hakkında firmalardan da geri bildirimler alındı.

ILO Danışmanı Özgür Çetinkaya tarafından verilen seminerde öncelikle iş dünyası ve insan hakları gündemi ve son gelişmeler ele alınarak katılımcılara kapsamlı bilgilendirmelerde bulunuldu. Daha sonra, Şirketler İçin Çocuk İşçiliği İle Mücadele Rehberi’nin yapısı ve genel hatları, rehberin ortaya çıkışı ve diğer rehberlerden farkı, rehber kapsamında çocuk işçiliği ile mücadelede şirketlerden beklenen adımlar ve çocuk işçiliği ile mücadelede diğer önemli rehberler hakkında bilgi verildi. Son olarak Türkiyeli şirketlerin çocuk işçiliği ile mücadele rehberlerini kullanma pratiklerinde fırsatları ve güçlükleri değerlendirmek üzerine ortak akıl yürütme bölümü düzenlendi.

Değerlendirmeler bölümünde, fındık ihracat şirketlerinin yaptıkları çalışmalar konusunda kendi aralarında bilgilendirmeler yapmalarının ve çiftçiye yönelik eğitimler düzenlemesinin kaynakların etkin kullanılmasına olumlu katkıda bulunacağı ifade edildi.

ILO Türkiye Ofisi, 2024 yılı içerisinde firmaların insan hakları çerçevesinde çocuk işçiliği ile mücadelede aktif rol almaları için benzer nitelikte eğitimleri bölgesel ve ulusal düzeyde gerçekleştirmeyi sürdürecek.