18 BM Ajansı Çevre ve İklim Değişikliği için Birarada

Haberler | 21 Eylül 2023 Perşembe
© Berim Kızılkaya
Çevre ve İklim Değişikliği Sorunu Temelli Koalisyon bölgesel çalıştayı ILO, FAO, IOM, ITU, OHCHR, UN Habitat, UN Women, UNDP, UNDRR, UNECE, UNEP, UNESCO, UNFCCC, UNICEF, UNOPS, WFP, WHO, WMO temsilcilerinin katılımıyla 12-14 Eylül tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilmiş olup, çalıştayın amaçları aşağıda belirtilmiştir;
  • Ortak programlama, iklim değişikliği ve enerji, hava kirliliği, sınır ötesi işbirliği dahil su, herkes için erken uyarı sistemleri, biyo-çeşitlilik, herkes için çevresel açıdan sürdürülebilir ekonomilere ve toplumlara doğru adil geçiş gibi yedi alandaki zorlukları ve fırsatları incelemek
  • Mukim Koordinatörlük Ofisleri ve BM Ülke Ekiplerinin iklim değişikliği, kirlilik, biyoçeşitlilik ve adil geçişin yanı sıra diğer kilit çevresel öncelikleri BM ülke programlamasına etkin bir şekilde entegre etme kapasitelerini güçlendirmek ve öğrenme ve bölgesel değişimi desteklemek.
Toplantıda, 'ortak programların daha tutarlı, sektörler arası yaklaşımlara yönelik özel bir ihtiyaca yanıt oluşturduğu konusunda mutabık kalınmıştır - bu durum aşağıdaki nedenlerden ötürü daha önce hiç 2030 Gündemi kapsamında olduğu kadar acil bir hal almamıştır;
  • Çevre ve iklim meselelerinin birbiriyle bağlantılı doğası.
  • BM kalkınma sisteminin etkisinin belirgin ölçüde artırılması
  • BM olanakları ve kapasiteleri üzerinde daha fazla farkındalık yaratılması da dahil olmak üzere tekrara düşme durumlarının azaltılması
  • Yardım etmek isteyen birden fazla BM kuruluşunun ulusal hükümetler üzerindeki yükünün azaltılması
  • Daha tutarlı bir finansman ortamı sağlayarak bağış yapanların üzerindeki yükün azaltılması
  • Örtüşen işleri, bunlar için harcanan kaynakları ve birbirlerinden ayrı olan idari süreçleri azaltarak verimliliğin artırılması
© Gamze Orhun / ILO
Çalıştayın ilk gününde küresel ve bölgesel düzeyde çevre ve iklim değişikliği, çevre ve enerji ile hava kirliliği konuları ele alınmış, ülke düzeyinde ortak programlama konusunda deneyim ve iyi uygulamalar paylaşılmıştır.

Çalıştayın ikinci günü su konusuyla açılmış ve sınır ötesi işbirliği erken uyarı sistemleri ve biyoçeşitlilik konularıyla devam etmiş ve ILO, Yeşil Ekonomi Eylem Ortaklığı (PAGE) kapsamında toplum temelli ekoloji ve kültür turizmini destekleyerek Moğolistan'ın turizm sektöründeki yeşil faaliyetlere ilişkin başarılı uygulamaları tanıtmış, ayrıca çalıştay sırasında doğa temelli çözümler ve adil geçişler: Moğolistan'da doğa temelli çözümlerde insana yakışır iş başlıklı bir video yayınlanmış ve soru-cevap ve tartışma ile kapanış yapılmıştır.

© Gamze Orhun / ILO
Çalıştayın son gününde, ILO'nun müdahalelerinin büyük ilgi gördüğü ve Cristina Martinez (Kıdemli Uzman, Kurumsal Kalkınma ve Yeşil İşler-Adil Geçiş Lideri, ILO Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi/ DWT Doğu Avrupa ve Orta Asya) ve Hongye Pei'nin (Yeşil İşler ve Adil Geçiş Uluslararası Danışmanı, ILO Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi) panelist olarak katılımıyla herkes için çevresel olarak sürdürülebilir ekonomilere ve toplumlara yönelik adil geçişler konusu ele alınmıştır. Ardından ILO Türkiye Ofisi, PRM, ABD tarafından finanse edilen İnsana Yakışır Geçim Fırsatlarıyla Dayanıklılığı ve Sosyal Uyumu Destekleme Projesi kapsamında Türkiye'de yeşil işler konusundaki başarılı uygulamalara ilişkin bir sunum gerçekleştirmiştir. Dışişleri Bakanlığı, Nüfus, Mülteci ve Göç Bürosu'nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantı, katılımcıların Proje ile ilgili iyi uygulamaları ve bilgi birikimlerini paylaşma fırsatı buldukları Bilgi Kafesi ile devam etmiştir.

Yeşil İşler Girişimi Hakkında

ILO'nun Yeşil İşler Girişimi, hükümetleri, işverenleri ve çalışanları insana yakışır istihdamın yanı sıra çevresel olarak sürdürülebilir bir kalkınma sürecine ulaşmak için politika araçları geliştirmeye teşvik etmektedir. Yeşil işler, çevresel etkileri sürdürülebilir düzeylere indiren ekonomik açıdan uygun istihdam şeklinde tanımlanmaktadır.

Birleşmiş Milletler Kurumlararası Sorun Temelli Koalisyon (IBC) Hakkında

Birleşmiş Milletler Avrupa ve Orta Asya Çevre ve İklim Değişikliği Kurumlararası Sorun Temelli Koalisyonu (IBC), Mart 2020'de BM ailesinden 18 üyenin katılımıyla kurulmuştur. Üye Devletlerin 2030 Gündemine yönelik eylemlerini katalize etmeye yardımcı olmak için çevre ve iklim değişikliği konusunda bilgi ve politikalar aracılığıyla BM Ülke Ekiplerini destekleyen bölgesel bir BM platformu olarak hizmet vermektedir.<<