ILO Türkiye Ekibi Ege’de il istişare toplantılarına devam ediyor

Haberler | 08 Eylül 2023 Cuma
© Gamze Orhun / ILO
Kayıtlı İstihdam, Mültecilerin İşgücü Piyasasına Etkileri İl İstişare Toplantıları serisi ISKUR Genel Müdürlüğü ve Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nün ilgili uzmanları, Sosyal Güvenlik Manisa İl Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Manisa İl Müdürü ve yerel işgücü piyasası yönetişim kurumları temsilcilerinin katılımlarıyla Manisa’da gerçekleştirildi.

Manisa il işgücü piyasasında genel kayıtlılığın artırılmasına ilişkin yapılan çalışmalar üzerinde konuşulurken, Türkiye’ye yapılan göç ve mevcut yabancıların durumunun tespiti ve çözüm alanlarının tespiti üzerine fikir teatisinde bulunuldu. Konu, çözüm odaklı, sosyal içermeyi ve kurumlararası entegrasyonu önceleyen bir yaklaşımın hedefe ulaşmakta en etkili yöntem olacağı üzerinde mutabakata varıldı.

Kurumlar işbirliğinin önemine atıfta bulunurken, katılımcı uzmanlar ise bu tür organizasyonların kayıt dışılığa ilişkin fikir ve tartışmalar açısından önemli olduğuna dikkat çekti ve kurumları özelinde karşılaştıkları sorunları dile getirip çözüm önerisinde bulundular.
Toplantının bir sonraki durağı olan İzmir’de de katılım ve ilgi yüksekti.

Moderasyonunu Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Kamil Orhan’ın yaptığı toplantı, İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürü’nün, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısının ve diğer tüm il işgücü piyasası yönetişim kurumu temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kayıtlı istihdamın insana yakışır iş imkanlarının oluşturulması hedefine ulaşmanın kilidi olduğuna değinilen açılış konuşmaları ayrıca kayıtdışılığın hem işgücünün geneline hem de nihai olarak ülke ekonomisi üzerine olumsuz etkilerine değinildi.

© Gamze Orhun / ILO
SGK İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt:

Kayıtsız ekonominin bir ülkenin gelecek projeksiyonunun sağlıklı yapılabilmesinin önünde ciddi bir engel teşkil ettiğini, bu sebeple kayıtlı istihdamın temin edilmesinin son derece elzem olduğunu, 25 yıl öncesine kadar her iki kişiden biri kayıt dışı çalışmaktayken, bu oranın günümüzde yüzde 27‘lere kadar gerilediğini, çapraz denetim metodları ve kurumlarla yapılan işbirlikleri yoluyla kayıt dışılık ile mücadelenin devam ettiğini belirtti.

Bu mücadelede üç temel amaçları olduğunu vurgulayan İl Müdürü Kurt, bu amaçların;
  • İşçilerin alın terinin güvence altına alınması,
  • İşverenler arasında haksız rekabetin önlenmesi,
  • Sosyal güvenlik sistemlerinin gelecek nesillere aktüeryal bakımdan sağlıklı, mali açıdan sürdürülebilir bir halde aktarılması olduğunu, söyledi.
© Gamze Orhun / ILO
Tüm kurumlar karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini dile getirmesinin ardından, İzmir Kalkınma Ajansı‘ndan Gökçe Aydoğdu; İşsizlikle ilgili üç önemli hususun üzerinde durdu:
  1. İşgücü talepleriyle işgücü arzının eşleştirilmesi gerekliliği
  2. İşgücü piyasasında işgücü ihtiyacının eğitim odaklı olarak planlanması. Yeşil işler alanında işgücü piyasası yaratılması gerekliliği.
  3. Genç işsizler ve kadın işsizler grubunun göz önünde bulundurulması.
Toplantı soru-cevap ve tartışma kısmıyla son buldu.

© Gamze Orhun / ILO
Bahsekonu İl İstişare Toplantıları serisi ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (PRM) tarafından finanse edilen İnsana Yakışır Geçim Fırsatlarıyla Dayanıklılığı ve Sosyal Uyumu Destekleme Projesi kapsamında gerçekleştirilmektedir.