ILO-UNHCR Ortaklığı

ILO ve UNHCR’dan, mülteciler, yerinden edilmiş kişiler ve ev sahibi topluluklar için insana yakışır iş taahhüdü

Altı ayrı kurumlar arası bölgesel istişare etkinliğinin sonucunda hazırlanan Ortak Eylem Planı (2023-2025), zorla yerinden edilme bağlamında kapsayıcı bir iş dünyası geliştirmeye yönelik öncelikleri belirliyor.

Basın açıklaması | 10 Temmuz 2023 Pazartesi
© Nilesh Nikade
BM Mülteci Örgütü’nün (UNHCR) önemli yıllık raporlarından biri olan Küresel Trendler Raporunda, 2022'nin sonu itibarıyla 108,4 milyon insanın evlerini terk etmek zorunda bırakıldığı belirtiliyor. Uzun süreli olarak yerinden edilenlerin oranının yüzde 67 olduğu gerçeğinden hareketle, bu insanların haklarını, onurlarını ve özgüvenlerini teşvik etmek ve sosyal adalet, dayanıklılık ve barış için acilen kapsayıcı bir iş dünyasına ihtiyaç duyuluyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 1919'daki kuruluşundan bu yana mülteci işçilerin korunması konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Zorla yerinden edilme durumundan etkilenen Üyelere destek olmak amacıyla ILO, 2016'da Mültecilerin ve Diğer Zorla Yerinden Edilmiş Diğer Kişilerin İşgücü Piyasasına Erişimine İlişkin Rehber İlkeler ve 2017'de Barış ve Dayanıklılık için İstihdam ve İnsana Yakışır İşlere İlişkin 205 sayılı Tavsiye Kararını kabul etmiştir. Aynı yıl, ILO ve UNHCR arasında, mülteciler, diğer zorla yerinden edilmiş kişiler ve ev sahibi topluluklar için kalıcı çözümler üretmek üzere uzun süredir devam etmekte olan iş birliğini genişletmeye yönelik bir anlaşma imzalanmıştır.

Bu üçüncü Ortak Eylem Planında, 2023-2025 dönemi için, birbirini pekiştiren üç kapsayıcı hedef doğrultusunda bir dizi faaliyete yer veriliyor: (1) işgücü piyasasına ve insana yakışır işlere erişim konusunda iyileştirilmiş yönetişim; (2) insana yakışır işlere ilişkin hakların uygulanmasının güçlendirilmesi; ve (3) iş, beceri ve yaşam boyu öğrenme, gelir ve geçim kaynaklarına yönelik daha fazla fırsat.

Ortak Eylem Planı, her iki kurumun ülke ve bölge düzeyinde ve küresel düzeyde görev yapan 180'den fazla personelinin katıldığı altı ayrı bölgesel diyalog çalışmasının bir sonucu olarak ortaya koyuldu. Bu istişareler, işbirliğinin önceki yıllarında çıkarılan derslerin yansıtılmasına ve hangi alanlarda tamamlayıcı eylemler konusunda daha güçlü adımlar atılması gerektiğinin keşfedilmesine yardımcı oldu. Eylem Planı,günümüzdeki hareketlilik meselelerine ve iş dünyasının gelecekteki ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmek amacıyla, iklim değişikliği ve dijital çalışma platformları gibi yeni tematik çalışma alanları içeriyor.

Her iki kuruluşun işbirliği fırsatlarını daha iyi belirleyebilmesine yardımcı olmak için, zorla yerinden edilmiş kişiler ve ev sahibi topluluklara yönelik olarak insana yakışır işleri desteklemeye ilişkin yetkilerimizin, yaklaşımlarımızın ve faaliyetlerimizin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla ILO 101 ve UNHCR 101 başlıklı kılavuzlar hazırlandı.

Aralık 2023'te gerçekleştirilecek olan ikinci Küresel Mülteci Forumu öncesinde, bu eylem planını uygulamaya yönelik somut ve acil adımları tartışmak üzere bu yıl içinde ortak bir üst düzey toplantı düzenlenecek.