Birleşmiş Milletler Ülke Ekibi, deprem sonrası çalışmalar konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile güçlerini birleştirdi

BM Ülke Ekibi (UNCT), 6 Temmuz 2023'te Ankara'da Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) binasında gerçekleştirilen düzenli UNCT toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerini deprem sonrası gelişmeleri görüşmek üzere ağırladı.

Haberler | 08 Temmuz 2023 Cumartesi
ANKARA (ILO Haber) - Türkiye'nin güneyini ve Suriye'yi vuran iki yıkıcı depremden tam beş ay sonra, UNCT Ekibi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), etkilenen illerde ekonomik ve sosyal açıdan yeniden inşa çalışmalarının nasıl ilerlediğini görüştü.

Toplantıya BM kuruluşları ve Bakanlık birimlerinin amirleri ve/veya temsilcileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) temsilcileri katıldı.

BM Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, BM kuruluşlarının depremlerden kaynaklanan kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlar ve zorlukları ele alma çabalarına olan bağlılığını ve teknik desteğini yineledi. Rodriguez, "İyileşme çerçevemizi dört sütun etrafında inşa ediyoruz," dedi, "Bunlar, yakın ortaklığımızın daha güçlü ilerlemeye yardımcı olacağına inandığımız, devam eden insani ihtiyaçlar, ekonomik iyileşme, sosyal hizmetler ve sosyal kalkınma ve dayanıklılık ve sürdürülebilirliktir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmanın daha zor olacağını biliyoruz, ancak ortaklığımızın ve taahhüdümüzün gücüne inanıyoruz” dedi.

ÇSGB Dış İlişkiler Genel Müdürü Oğuz Tuncay, Bakanlığın sadece iş dünyası ile ilgili değil, BM kuruluşlarının yetki alanına giren tüm konuları ele aldığını hatırlattı. Tuncay, “Bakanlık ve BM, yalnızca depreme müdahale konusunda değil, çocuklar, göçmenler, kadınlar ve engelliler dahil olmak üzere birçok alanda daha fazla iş birliği yapmak için el ele çalışıyor” dedi.

ILO Türkiye Ofisi (tedviren) Direktörü Giovanni di Cola, ILO'nun BM, ulusal ve yerel makamlarla iş birliği içinde toparlanma sürecine ilişkin olarak insana yakışır ve sürdürülebilir işler, iş sürekliliğini sağlayan emeğe dayalı programlar ve sosyal diyaloğun kilit aktörleri olarak sosyal ortakları desteklemeye odaklandığını ifade etti. Di Cola, “Beceri ve kapasiteleri bütüncül bir yaklaşımla yeniden inşa ederek daha iyi bir gelecek şekillendirebilir ve Türkiye'nin uluslararası arenadaki konumunu; diğerlerinin yanı sıra özellikle şu alanlarda güçlendirebiliriz: Zorla çalıştırma, modern kölelik, insan ticareti ve çocuk işçiliğini sonlandırma konulu İttifak 8.7, Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat ve Küresel Sosyal Adalet İttifakı.” dedi.

Katılımcılar, toparlanma sırasında ve sonrasında sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda ilerlemeyi hızlandırmak için iş birliğini güçlendirme gereğini vurgulayarak toplantıyı sonlandırdı.